Nummer 4, 9 maart 2018

Minister Ollongren (BZK) riep onlangs op te gaan bouwen in het groen aan de randen van de stad. Een heel slecht idee, vindt Edith van Dijk, raadslid voor de PvdA in Eindhoven. Voordat je het weet, bouwen we te veel woningen op de verkeerde locatie, betoogt ze.

De minister spreekt van een grote behoefte aan woningen met een huurprijs tussen de 700 en 1000 euro per maand. Dat klopt en dat blijkt ook uit het rapport van Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven. Ook in Eindhoven is een tekort aan huurwoningen voor middeninkomens en is er veel minder behoefte aan eengezinswoningen. Ook niet aan de randen van de stad. 63 procent van de woningvoorraad bestaat namelijk uit eengezinswoningen. Vanaf 2016 is de jaarlijkse productie ruim tweeduizend woningen. De meeste nieuwbouw gebeurt in het Centrum en op Strijp-S. Daarbij worden ook kantoren getransformeerd. Een mooi voorbeeld is het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting in het centrum, dat nu bestaat uit 616 appartementen.

Krimpgebieden

Per gemeente en regio en per periode van vijf tot zeven jaar is de behoefte aan woningen, in hoeveelheid en in woonvorm, anders. Een dergelijke oproep van de minister getuigt van weinig besef en begrip voor de lokale situatie buiten de Randstad. Enig begrip hiervoor verwacht ik wel van een minister die over wonen gaat, net als van haar adviseurs en onderzoekers. Vanwege de vergrijzing bestaat er in de krimpgebieden een grote opgave de woningvoorraad aan te passen, te transformeren, te herstructureren en zelfs te slopen. Een dergelijke oproep helpt wethouders in de krimpregio’s niet om deze opgave te realiseren. Het werkt eerder averechts, zeker in verkiezingstijd.

Een weiland vullen met rijtjeswoningen gaat snel en is goedkoper dan bouwen in de stad

Lef en daadkracht

Bouwen aan de groene randen zorgt voor de gewenste bouwproductie, denkt de minister. Want daar is het makkelijker bouwen. Een weiland vullen met rijtjeswoningen gaat snel en is goedkoper dan bouwen in de stad, vooral hoogbouw. Ook zijn er in de stad meer mensen die hun zegje doen bij inspraak en informatiebijeenkomsten. Allemaal vertragende factoren en extra kostenposten.

Het getuigt van lef en daadkracht van wethouders om de oren hier niet naar te laten hangen. Ontwikkelaars en bouwers willen bouwen, daar is niets mis mee. Het zijn ondernemers en ze willen een goed belegde boterham verdienen. Het is daarom de taak van de gemeenteraden om te zorgen voor een goede woonvisie passend bij de woningbehoefte van de eigen gemeente en regio. Het is juist aan de gemeenteraden om hierin de goede lokale keuzes te maken en de wethouder hiermee op pad te sturen. Om te zorgen dat gebouwd wordt, daar waar behoefte aan is en niet waar het makkelijk bouwen is.

Recreatie

Daarnaast is het behouden van groen aan de randen van de stad en net daarbuiten van levensbelang voor de stad. Het zorgt voor mogelijkheden voor recreatie en ontspanning en heeft maatschappelijke waarde. In Eindhoven lopen drie groene wiggen de stad uit. Ze zijn open en groen en vormen de verbinding met het buitengebied. Wanneer we aan de randen van deze groene gebieden, die tot diep in de stad komen, gaan bouwen, verstikt onze stad. We hebben het groen hard nodig. Groen zorgt voor verkoeling in de stad bij hittestress tijdens de steeds warmere zomers. Groen zorgt voor wateropvang tijdens een hevige stortbui.

Leuk bedacht dus door de minister om meer aan de randen van de stad te willen bouwen. Of hiermee de gewenste bouwproductie wordt gehaald, is maar zeer de vraag. Hoe dan ook: bouwen in het groen? Echt niet doen!