VNG Magazine nummer 13, 13 september 2019

Auteur: Kristel Baele, voorzitter college van bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

Kristel Baele, voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, presenteerde tijdens de opening van het nieuwe academische jaar Strategie 2024. De kern hiervan is een aangescherpte focus op het creëren van positieve maatschappelijke impact. Als kenniscentrum midden in de maatschappij wil de universiteit een meerwaarde leveren. Samen met partners, zoals de gemeente Rotterdam.


Als universiteit bevinden we ons op een kruispunt in een tijd die zich kenmerkt door veel en zeer impactvolle ontwikkelingen: de snelheid van de digitale revolutie, klimatologische veranderingen, politiek-economische crises, een diverse samenleving die overspoeld wordt met grote hoeveelheden informatie. Ten slotte lijkt de technologie onbeperkte mogelijkheden tot innovatie te kennen. Dit laatste biedt veel kansen, maar het geheel leidt ook tot complexe maatschappelijke vraagstukken. De samenleving verwacht dat wij daar als universiteit antwoorden op hebben. Onafhankelijk, maar betrokken.
Universiteiten stonden traditioneel enigszins buiten de maatschappij. Die positie is niet langer houdbaar. Onze maatschappelijke opdracht, naast het bieden van uitstekend onderwijs en onderzoek, is ook om samen met partners de grote vraagstukken van onze tijd aan te pakken.

Onze studenten leveren een belangrijke bijdrage aan onze maatschappelijke impact

Creatieve denkers

In dit toekomstbeeld leveren onze studenten een belangrijke bijdrage aan onze maatschappelijke impact. Wij bieden deze creatieve, kritische en maatschappelijk betrokken denkers de handvatten om het verschil te maken als leiders in de thema’s van morgen.
Antwoorden bieden, vraagt om uitstekend onderzoek, vanuit het fundament van sterke disciplines. Maar het vraagt ook om betere verbindingen tussen deze disciplines. In dit licht zien wij onze nieuwe Strategie 2024 als een kans om nieuwe wegen van onderzoek en onderwijs in te slaan. Een kans om écht het verschil te maken, in nauwe samenwerking met onze samenleving. We willen hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen leren begrijpen en met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage leveren aan de oplossing ervan.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze universiteit was altijd al maatschappelijke betrokken, maar we kunnen snellere stappen zetten door nog meer de samenwerking op te zoeken met onze externe partners, zowel lokaal als wereldwijd.

De gemeente Rotterdam is een voorbeeld van een partij waarmee de samenwerking al heel intensief is, op veel terreinen. Toch zien we nog veel mogelijkheden om met deze dynamische en multiculturele stad waar we deel van uitmaken, stedelijke vraagstukken op te pakken. Zowel met de gemeente als met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, met scholen en andere kennisinstellingen.

Ik sta stil bij de samenwerking met de scholen en de samenwerking met de gemeente Rotterdam aan de hand van twee concrete praktijkvoorbeelden. 

Het eerste is ons Wetenschapsknooppunt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uit Rotterdam al vroeg en laagdrempelig in aanraking komen met onderzoek en met onze universiteit. Het Wetenschapsknooppunt nodigt sinds jaren kinderen van lagere en middelbare scholen uit alle delen van Rotterdam uit om op kleine schaal wetenschappelijk onderzoek te doen op de campus en op hun eigen scholen. Dit doen ze in samenwerking met onderzoekers en studenten.
We doen dat met onderzoekend leren: de kinderen worden aangemoedigd hun nieuwsgierigheid te volgen en vervolgens, door onderzoek te doen, de antwoorden in zichzelf te vinden. Zij leren de campus kennen en worden wellicht geïnspireerd om later zelf naar de universiteit te gaan.

Ongelijkheid

Het andere praktijkvoorbeeld van samenwerking met Rotterdam is ons Engelstalige honoursprogramma Tackling Inequalities. Dit geeft studenten toegang tot wetenschappelijke kennis rond drie thema’s: ‘Werken aan duurzame welvaartsgroei’, ‘Een betere gezondheidszorg door slimmere keuzes’ en ‘Bijdragen aan de kwaliteit van leven in steden’.  (On)gelijkheid is niet alleen een relevante wetenschappelijke invalshoek, het is ook een klemmend maatschappelijk, cultureel en economisch thema. Ongelijkheid komt ook in Rotterdam voor, bijvoorbeeld bij de toegankelijkheid van economische kansen, sociale mobiliteit, schone lucht, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Het Tackling Inequalities-programma biedt studenten een interdisciplinaire kans om ongelijkheden te onderzoeken, en zoekt oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar Rotterdam voor staat.

We leven in een tijd vol complexe ontwikkelingen die een groot effect hebben op de samenleving. De universiteit speelt hierop in door onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gericht op die ontwikkelingen in te zetten. De Erasmus Universiteit Rotterdam wil deze positieve maatschappelijke impact daadwerkelijk realiseren.

Schrijf ook een betoog voor VNG Magazine: redactie@vngmagazine.nl