Hoofdmoot tijdens het bezoek van directieraadlid Kees Jan de Vet aan Zwolle (22 maart 2011) vormden de onderhandelingen over het bestuursakkoord. Burgemeester Henk Jan Meijer wil graag weten wanneer men wil beginnen met de decentralisatie Werken naar vermogen. Kees Jan de Vet antwoordt dat het kabinet 1 januari 2012 wil beginnen.

Missing media-item.

Kees Jan de Vet: ‘Bij de meeste terreinen in het bestuursakkoord is er commitment, behalve op het punt van de sociale werkvoorziening. Het bestuurakkoord kan alleen een stap verder als dit probleem wordt opgelost. ‘

De burgemeester vertelt dat Zwolle financieel in zwaar weer zit: minder inkomsten van vastgoed en hogere kosten voor de sociale werkvoorziening.

Totaalplaatje
De Zwolse bestuurders willen graag weten hoe gemeenten verder bij het bestuursakkoord worden betrokken. Kees Jan de Vet legt uit dat de VNG het aan haar achterban moet kunnen uitleggen. ‘Het kan zijn dat we sommige zaken moeten inleveren, maar het totaalplaatje voor gemeenten moet goed zijn.’

Getrapt proces
Het proces voor het bestuurakkoord is getrapt, eerst de principeafspraak, dan de bestuursvergadering en de consultatie van de commissies en tot slot het breed uitzetten onder de leden. De besluitvorming is bij het congres in juni 2011.

Contact met de VNG
Aan het eind van het bezoek komt het gesprek op de contacten met de VNG. Burgemeester, wethouders en ambtenaren hebben regelmatig contact met de VNG, maar de twee bij het gesprek aanwezige raadsleden geven aan dat voor hen de VNG nog te abstract is, een ‘te ver van mijn bed’.