Zeven wethouders, met portefeuilles in het brede sociale domein, zetten zich als ambassadeur in voor de integratie, participatie en gezondheid van statushouders. De stand van zaken in hun eigen gemeente, hun visie op de integratie van statushouders en de verwachtingen ten aanzien van de toekomst komen aan bod in een interview, met bijbehorende filmpjes.

De volgende wethouders zijn ambassadeur: