Contact met de commissie

  • De contacten met de bestuurlijke adviescommissie publieke gezondheid en haar leden verlopen via de commissiesecretaris: Elly Dekker, elly.dekker@vng.nl, tel. 06 122 10 518
  • Directeuren Publieke gezondheid kunnen contact opnemen met de secretaris vanuit GGD GHOR Nederland; mw. Cisca Stom, cstom@ggdghor.nl.

Bericht 21 februari 2020

Marleen Damen, wethouder in Leiden, is onlangs benoemd als nieuwe voorzitter van de Bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid (Bac PG). Tegelijkertijd werd ook de nieuwe vice-voorzitter benoemd: Wilbert Borgonjen, wethouder in Westvoorne.

Wie zijn de leden?

Gemeenten zijn op grond van de Wet publieke gezondheid verplicht een (gezamenlijke) GGD in stand te houden. De voorzitters van de GGD zijn uit hoofde van hun functie lid van de bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid.

In de commissie zitten:

Amsterdam

Mevrouw S. Kukenheim

Brabant-Zuidoost

Mevrouw M. van Dongen-Lamers

Drenthe

Mevrouw H.A. Vlieg-Kempe

Flevoland

Mevrouw R. Bosch

Fryslân

De heer H. Broekhuizen

Gelderland-Midden

De heer R. van der Zee

Gelderland-Zuid

Mevrouw G. Visser

Gooi en Vechtstreek

Mevrouw A. Heijstee-Bolt

Groningen

Mevrouw E. Pastoor

Haaglanden

De heer B. Lugthart

Hart voor Brabant

De heer W.A.G. Hillenaar

Hollands Midden

Mevrouw M. Damen (VOORZITTER)

Hollands Noorden

De heer P. Kos

IJsselland

De heer M. van Willigen

Kennemerland

Mevrouw M. Meijs

Limburg-Noord

Mevrouw M. Smitsmans-Burhenne

Noord en Oost Gelderland

De heer G. van den Berg

Rotterdam-Rijnmond

De heer W. Borgonjen

Rotterdam-Rijnmond

De heer S. de Langen

Twente

Mevrouw I. Duursma-Wigger

Utrecht regio

De heer E. Eerenberg

West-Brabant

Mevrouw M. de Vries

Zaanstreek-Waterland

De heer H.M.M. Rotgans

Zeeland

Mevrouw A. Smit

Zuid-Holland Zuid DG&J

De heer R. van der Linden

Zuid-Limburg

Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz

   

GGD GHOR Nederland

De heer A. Rouvoet (per 1 augustus)

GGD GHOR Nederland

De heer H.A.M. Backx

GGD GHOR Nederland

Mevrouw F.S.M. Stom

VNG

Mevrouw E. Dekker

Wat doet de commissie?

De adviescommissie adviseert de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (verenigd binnen GGD GHOR Nederland). De commissie adviseert over bestuurlijke vraagstukken op het gebied van onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, gegevensverzameling. Ook landelijke ontwikkelingen zoals het Stimuleringsprogramma publieke gezondheid (VWS en VNG) komen hier op de agenda.

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op onderstaande data; locatie is steeds bij GGD GHOR (Zwarte Woud 2, Utrecht):

  • 19 februari, 10-12 uur
  • 20 mei, 10-12 uur
  • 30 september, 10-12 uur
  • 9 december, 10-12 uur