Contact met de commissie

  • De contacten met de bestuurlijke adviescommissie publieke gezondheid en haar leden verlopen via de commissiesecretaris: Elly Dekker, elly.dekker@vng.nl, tel. 06 122 10 518
  • Directeuren Publieke gezondheid kunnen contact opnemen met de secretaris vanuit GGD GHOR Nederland; mw. Cisca Stom, cstom@ggdghor.nl.

Wie zijn de leden?

Gemeenten zijn op grond van de Wet publieke gezondheid verplicht een (gezamenlijke) GGD in stand te houden. De voorzitters van de GGD zijn uit hoofde van hun functie lid van de bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid.

In de commissie zitten:

GGD

Volledige naam

Vervanger

Amsterdam

Mevrouw S. Kukenheim

 

Brabant-Zuidoost

Mevrouw M. van Dongen-Lamers

 

Drenthe

Mevrouw H.A. Vlieg-Kempe

 

Flevoland

De heer A.S. Dijkstra

 

Fryslân

De heer H. Broekhuizen

 

Gelderland-Midden

De heer R. van der Zee

 

Gelderland-Zuid

Mevrouw G. Visser

 

Gooi en Vechtstreek

Mevrouw A. Heijstee-Bolt

 

Groningen

De heer P. Verschuren

 

Haaglanden

De heer B. Lugthart

 

Hart voor Brabant

De heer W.A.G. Hillenaar

 

Hollands Midden

Mevrouw M. Damen

 

Hollands Noorden

Mevrouw M. van Gent

 

IJsselland

De heer M. van Willigen

 

Kennemerland

Mevrouw M. Meijs

 

Limburg-Noord

Mevrouw M. Smitsman-Burhenne

 

Noord en Oost Gelderland

De heer G. van den Berg

 

Rotterdam-Rijnmond

De heer S. de Langen

De heer W. Borgonjen

Twente

Mevrouw I. Duursma-Wigger

 

Utrecht

 

 

West-Brabant

Mevrouw M. de Vries

 

Zeeland

Mevrouw A. Smit

 

Zuid-Holland Zuid DG&J

Mevrouw J.G.H. de Witte

 

Zuid-Holland Zuid DG&J

De heer R. van der Linden

 

Zuid-Limburg

Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz

 

   

 

GGD GHOR Nederland

Mevrouw A.G.M. van de Vondervoort

 

GGD GHOR Nederland

De heer H.A.M. Backx

 

GGD GHOR Nederland

Mevrouw F.S.M. Stom

 

GGD GHOR Nederland

De heer M.C. Heemskerk

 

VNG

Mevrouw E. Dekker

 

Wat doet de commissie?

De adviescommissie adviseert de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (verenigd binnen GGD GHOR Nederland). De commissie adviseert over bestuurlijke vraagstukken op het gebied van onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, gegevensverzameling. Ook landelijke ontwikkelingen zoals het Stimuleringsprogramma publieke gezondheid (VWS en VNG) komen hier op de agenda.

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op onderstaande data; locatie is steeds bij GGD GHOR (Zwarte Woud 2, Utrecht):

  • 19 februari, 10-12 uur
  • 20 mei, 10-12 uur
  • 30 september, 10-12 uur
  • 9 december, 10-12 uur