De VNG kent een Bestuurlijk netwerk Stikstof. Elke provinciale VNG-afdeling is hierin vertegenwoordigd. Het netwerk is opgericht om uit elke regio belangrijke informatie op te halen. Het netwerk komt eens in de 6 weken bij elkaar en bespreekt dan de actuele stand van zaken. Ook bij besluitvorming wordt dit netwerk geraadpleegd.

Gemeenten kunnen hun regiotrekker benaderen om aandachtspunten en input mee te geven. Met meer algemene vragen kunt u bij de VNG terecht.

Leden Bestuurlijk netwerk Stikstof

Onderstaand een overzicht van de leden van het Bestuurlijk netwerk Stikstof:

Dhr. De Kruijf (Aart), wethouder Barneveld, portefeuillehouder VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
Voorzitter


Dhr. Revis (Boudewijn), wethouder Den Haag, portefeuillehouder en voorzitter VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
Vicevoorzitter


Dhr. Dijkhuis (Eltjo), Vereniging van Groninger Gemeenten


Dhr. Rijzebol (IJzebrand), Vereniging van Groninger Gemeenten


Mw. Wielinga (Gea), Vereniging van Friese Gemeenten


Dhr. van der Weide (René), Vereniging van Drentse Gemeenten


Dhr. Volmerink (Erik), afdeling Overijssel van de VNG


Dhr. Wagenmans (Wout), afdeling Overijssel van de VNG


Mw. Hoytink-Roubos (Patricia), afdeling Gelderland van de VNG


Dhr. Schot (Peter), VNG Flevoland


Dhr. Stroobosscher (Engbert), afdeling Utrecht van de VNG


Dhr. Breunesse (Wessel), Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten


Dhr. Elkhuizen (Guus), Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten


Dhr. van Hulle (Frank), Vereniging van Zeeuwse Gemeenten


Dhr. de Beer (Paul), Vereniging van Brabantse Gemeenten


Dhr. Evers (Rens), Vereniging van Limburgse Gemeenten


Dhr. Hofman (Paul), wethouder Bronckhorst (P10)


Mw. Vreugdenhil (Willemien), wethouder Ede, lid VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu