Lees hieronder alles over de inhoud en de gastsprekers van de verschillende sessies en workshops van het Congres Werkdomein: Op Reis door het Werklandschap. Ook zijn de presentaties te downloaden van elke sessie om nog eens rustig door te nemen.

De sessies waren onderverdeeld in drie sporen.

 • Spoor A: Digitaal centraal. Bij dit spoor werd stilgestaan bij verschillende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en ICT-ontwikkelingen die van invloed zijn op het werklandschap.
 • Spoor B: Verbeter de keten. Dit spoor bestond uit sessies met de nadruk op (verbetering van) de samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners binnen het werkdomein. 
 • Spoor C: Inwoner centraal. Bij dit spoor stond het perspectief van de werkzoekenden in alle sessies centraal.

 

SPOOR A: DIGITAAL CENTRAAL

 

map pin groen klein

Common Ground: Hackathon UM-NLX

Het Common Ground gedachtegoed herkent dat gemeenten een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig hebben voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Om te laten zien dat hier ook echt aan gewerkt wordt is er een Hackathon om UM op NLX aan te sluiten. De hele dag door zijn de techneuten samen aan het werk om dit te bereiken, daarnaast is er de kans om in gesprek te gaan met de projectleden. Aan het einde van de dag presenteren zij hun resultaten.

Sprekers:

 • Edward van Gelderen, NLX
 • Toïne Haverkamp, VNG
 • Ronny Kennes, VNG
 • Ronald de Zwart, VNG
 • Niels Dequeker, NLX
 • Eelco Hotting, NLX

map pin groen klein

Navigeren in plaats van controleren

Mislukken kent doorgaans belangrijke lessen. Tijdens de workshop Briljante Mislukkingen krijg jij te weten hoe jouw organisatie deze lessen kan benutten met de methodiek van de IvBM Archetypen. Op humoristische en herkenbare wijze benadrukt Paul Iske het belang van briljant mislukken en biedt hij handvatten om het lerend vermogen vanuit èn op alle niveaus van een organisatie te stimuleren.

Sprekers:

 • Paul Iske, Chief Failure Officer Instituut voor Briljante Mislukkingen

map pin groen klein

Praten en Proberen met VUM, UM en Dennis & Eva

De VNG is bezig met verschillende programma's voor de gemeenten om hen te ondersteunen in het werkdomein. VUM, UM en Dennis & Eva zijn voorbeelden van programma's die de gemeente ondersteunen, maar wat betekent dat voor de uitvoering? In deze interactieve sessie kunnen deelnemers in gesprek gaan met de programmateams aan de praat-tafels, waar de projectleden vertellen en vragen beantwoorden over hun programma. Bij de probeer-tafels kunnen de deelnemers zelf (waar mogelijk) uitproberen hoe de programma's werken.

Sprekers:

 • Hans van Alebeek (Dennis & EVA), VNG
 • Rob Daamen (Dennis & EVA), VNG
 • Jolies van Pomeren (VUM), VNG
 • Robert van der Kolk (VUM), UWV
 • Erland Smit (VUM), VNG
 • Renate Westdijk (VUM), VNG
 • Toïne Haverkamp (UM), VNG
 • Ronald de Zwart (UM), VNG 
 • Emma Stöger (UM), VNG
 • Jaap Cortjens (UM), DisGover

Download presentatie VUM (PDF, 1 Mb)


map pin groen klein

AVGeen idee?!: de rol van de AVG in het werklandschap

Leidt de AVG in jouw geval ook tot meer vragen dan antwoorden? In deze sessie vertelt Natasja Pieterman over de mogelijkheden van de AVG en hoe jij dit kan toepassen binnen het werkdomein. Door de AVG in het werklandschap te bespreken, een casus uit te werken en achteraf vragen te stellen weet jij precies wat de AVG te bieden heeft.

Sprekers:

 • Natasja Pieterman, VNG

Download presentatie (PDF, 1 Mb)


map pin groen klein

De leefwereld verbinden met de systeemwereld in het werkdomein

De systeemwereld is behoorlijk in beweging met Common Ground en de nieuwe Europese wetgeving die eraan komt en zo ook de leefwereld met de menselijke maat, klantbeeld en maatwerk. Hoe zorgen we voor een informatievoorziening die zich hierop kan aanpassen in deze dynamische omgeving? We nemen jullie kort mee wat we hebben uitgewerkt als route in het werkdomein en wat Dimpact concreet aan het ontwikkelen is aan componenten om de route van de inwoner en professional te ondersteunen. En we gaan graag met jullie actief aan de slag om al brainstormend samen de route uit te stippelen om een ieder te laten participeren naar vermogen en hoe we dit als gemeenten kunnen ondersteunen.

Sprekers:

 • Martin de Bijl, Dimpact
 • Arjan van Liere, Present Media
 • Nora Otto, VNG

Download presentatie (PDF, 4 Mb)


 

SPOOR B: VERBETER DE KETEN

  

map pin

Samen voor Werkgeversdienstverlening

Tijdens deze interactieve sessie worden deelnemers onderverdeeld in teams bestaande uit verschillende arbeidsregio's en uitgedaagd om gezamenlijk te werken aan het oplossen van een regio overschrijdende casus. Het doel? Deelnemers inspireren en tot inzichten brengen over het belang van regio overschrijdende samenwerking en informeren over de beschikbare tools vanuit de Programmaraad en VNG. Daarnaast biedt deze sessie deelnemers de kans om hun netwerk uit te breiden en relaties te versterken, wat hopelijk zal leiden tot nauwere samenwerking in de toekomst.

Sprekers:

 • Brigitte Jansen, Landelijk WSP
 • Mary van de Looij, Landelijk WSP
 • Natascha van Wanrooij, Landelijk WSP

Download presentatie (PDF, 1 Mb)


map pin

Samenwerken voor de arbeidsmarkt, lastig of vanzelfsprekend?

Hoe werken we in Nederland samen voor de arbeidsmarkt en wanneer werkt deze samenwerking wel of niet? Aan de hand van een concrete casus wordt duidelijk wat de succesfactoren en faalfactoren zijn bij samenwerken en worden er concrete handelingsperspectieven geboden.

Sprekers:

 • Maarten Hageman, adviseur, docent en trainer

Download presentatie (PDF, 2 Mb)


 

SPOOR C: INWONER CENTRAAL

  

map pin

Toekomstbestendige dienstverlening: 1Loket

Er worden momenteel verschillende nieuwe samenwerkingen ontwikkeld tussen gemeenten en uitvoeringsorganisaties om de dienstverlening bij multiproblematiek zo effectief mogelijk te laten verlopen. 1 Loket doet overkoepelend kwalitatief onderzoek naar deze samenwerkingsvormen. In deze sessie worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en wordt aandacht besteed aan hoe de bevindingen direct toepasbaar zijn om de huidige dienstverlening effectiever te laten verlopen.

Sprekers:

 • Latara Schellen, 1 Loket, BZK
 • Jacco Walters, 1Loket, BZK

Download presentatie (PDF, 1 Mb)


map pin

Onbenut arbeidspotentieel

Uit recent onderzoek van het CBS en het UWV blijkt dat 1,2 miljoen Nederlanders behoren tot het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel. In deze sessie kom je erachter wie er precies in deze groep zitten en hoe gemeenten hen beter kunnen bereiken.

Sprekers:

 • Michel van Smoorenburg, UWV.
 • Marjon van Delft , UWV Noordoost- en Midden Brabant en medeauteur van het rapport ‘Samenstelling van onbenut arbeidspotentieel: Inzetbaarheid van geregistreerde werkzoekenden voor een krappe arbeidsmarkt.’

Download presentatie (PDF, 1 Mb)


map pin

Nieuwe blik op de arbeidsmarkt

Houd je van bakken? Wordt apothekersassistente! Dit klinkt misschien gek, maar nadat je de sessie van House of Skills hebt gevolgd, is dit volstrekt logisch.

Sprekers:

 • Helena Schuengel, Transferpunt Zorg en welzijn bij House of Skills én bestuurder bij Nieuwzorg en externe onderwijsadviseur bij het ROC van Amsterdam.

Download presentatie (PDF, 1 Mb)


map pin

Op het Goede Spoor

Laat je inspireren door de leiders en leden van geslaagde projecten in het werkdomein. Centraal staan projecten die erop gericht zijn om mensen te begeleiden naar werk en die uitzonderlijke resultaten hiermee behalen. De leiders en leden van deze projecten vertellen over hun aanpak en ervaringen, met als doel anderen te inspireren en motiveren.

Sprekers:

 • Ruud Schalken, Houtense Werktafel, Project op Koers
 • Arjan van Dam, Orionis Walcheren
 • Odi van Kalmthout, Orionis Walcheren

Download presentatie Houten (PDF, 1 Mb) - Download presentatie Orionis (PDF, 1 Mb)


 

DOORLOPENDE SESSIES

  

map pin blauw klein

Artificial Intelligence booth

De ‘Selection Automat’ is een recruiter bot aangedreven door Artificial Intelligence. Je ervaart persoonlijk hoe het is om beoordeeld te worden door een algoritme. De Selection Automat geeft een inspirerend inkijkje in de toekomst van solliciteren, maar laat ons kritisch nadenken over de (on)gewenste rol en ethische aspecten van technologie. Deze recruiter bot is ontwikkeld door de NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) en SETUP (platform voor een technologie-kritische samenleving). SETUP onderzoekt welke impact nieuwe technologie op onze samenleving heeft, en maken deze gevolgen tastbaar samen met kunstenaars en ontwerpers.


map pin blauw klein

Serious Game: de Matchingsfabriek

De Matchingsfabriek is een spel waarbij deelnemers in de huid kunnen kruipen van een werkzoekende of werkgever. Samen met een partner maak je een reis door het werkdomein op zoek naar een potentiële match. Dit wordt gedaan aan de hand van de tegels van het VNG Werklandschap.

Begeleiders:

 • Amanda Bruns, VNG
 • Onno Willems, VNG
 • Gerlinde Schepers, VNG

map pin blauw klein

Expositie: verdwijn- en verschijnbanen

In de vorm van een tentoonstelling kunnen bezoekers langs de tijdlijn van werk lopen. In deze tijdlijn wordt aan de hand van afbeeldingen, bewegend beeld en ander archiefmateriaal een beeld geschetst van hoe het werk er voorheen uitzag en hoe we de toekomst van werk voor ons kunnen zien. Het idee is om met bijv. geschiedenisstudenten of kunstenaars een samenwerking aan te gaan.

Bedenker:

 • Patrick van Beukering