De afstand tussen de eilanden en Den Haag is letterlijk en figuurlijk groot. Voor Nederlandse gemeenten heeft de VNG een belangrijke rol in de belangenbehartiging richting het rijk. 

Ook voor de Caribische leden kan de VNG een belangrijk rol spelen in het signaleren en het in Den Haag agenderen van zaken die de eilanden aangaan. Daarnaast kan de VNG de eilanden desgevraagd adviseren met betrekking tot de te volgen strategie van de eilanden in Den Haag.

Voor meer informatie over (de mogelijkheden van) belangenbehartiging kunt u contact opnemen met het Bestuursbureau van de VNG.