Behandeldiensten behandelen namens overheden ingediende vergunningaanvragen, meldingen en informatieplichten voor bepaalde activiteiten. Een behandeldienst is bijvoorbeeld een omgevingsdienst.

Routeren van verzoeken  

Een initiatiefnemer kan via het DSO-loket een aanvraag of melding doen, of voldoen aan een informatieplicht voor één of meerdere activiteiten. Door een behandeldienst aan een activiteit te koppelen, kan het bevoegd gezag aanvragen, meldingen en informatieplichten direct door het DSO-LV laten doorsturen naar behandeldiensten. Dit wordt ook wel het door routeren van verzoeken genoemd.

Instellen van de behandeldiensten

Ten behoeve van het routeren van verzoeken is het belangrijk om onderscheid te maken in de pre-productie en productieomgeving. Daarnaast zullen behandeldiensten en gemeenten afspraken moeten maken over of en welke taken rechtstreeks moeten worden doorgeleid naar een behandeldienst. In de verzoeken die moeten worden doorgeleid, wordt vaak onderscheid gemaakt naar basistaken en plustaken. Het instellen van een behandeldienst moet door het bevoegd gezag gebeuren, of er wordt mandaat verleend aan een derde partij om dit te doen. Tijdens de implementatiefase zal het instellen eenmalig gefaciliteerd worden voor die bevoegd gezagen die dit willen.

Inventarisatie te routeren taken

VNG heeft op basis van de lijst van vergunningsformulieren, meldingsformulieren en informatieplichten een onderverdeling gemaakt naar:

  • Wat zijn basistaken
  • Wat zijn nog ter discussie zijnde basistaken
  • Wat kan een basistaak zijn. Het is afhankelijk van de aanvraag of het een plus- of basistaak is. Het is dus afhankelijk van of de activiteit gelet, op de norm, onder rijksregels valt of onder lokale regels.
  • Wat zijn gemeentelijke taken? Dat kunnen dus eventuele plustaken zijn

Omgevingsdiensten en gemeenten moeten nagaan of en welke taken gerouteerd moeten worden. De VNG lijst kan gemeenten helpen bij het kiezen welke activiteiten de gemeente wil doorgeleiden naar de omgevingsdienst. Het is zeer denkbaar dat de omgevingsdienst de gemeente hierbij faciliteert.

Preproductie en productieomgeving

Pre-productieomgeving: Om het oefenen te ondersteunen, worden de basistaken op de pre-productieomgeving ingesteld naar de behandeldiensten. Gemeenten kunnen verzoeken indienen om daaraan taken toe te voegen of af te halen.

Productieomgeving: De gemeente moet expliciet toestemming geven voor het doorgeleiden van taken naar de behandeldienst. Het is goed denkbaar dat gemeenten hiermee al oefenen door ervoor te zorgen dat de instelling op de pre-productieomgeving al zoveel mogelijk naar wens is ingericht. In dat geval hoeft de gemeente alleen nog maar aan te geven dat ze de instelling zoals die voor haar van toepassing zijn, wil meenemen naar de productieomgeving. De gemeente zal dat expliciet moeten aangeven. Hoe dat precies zal gaan, wordt nader uitgewerkt. De instellingen behandeldiensten in productieomgevingen zullen waarschijnlijk pas in Q4 2021 gedaan worden, omdat dan alle formulieren beschikbaar zijn.

Overigens kan de gemeente altijd de instellingen zelf (laten) wijzigen met (vaak STTR) software en/of API. Hoe dit precies werkt zal in een werkplaats in Noordzeekanaalgebied worden beproefd.

Belangrijk voor nu:

  • Gemeenten en OD’s brengen in kaart welke taken ze willen routeren naar de behandeldienst.
  • De bijgevoegde Excel lijst kan daarbij behulpzaam zijn. Opmerkingen kunt u online aan ons doorgeven.