Stand van zaken

In het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat over vertrekplichtige asielzoekers de volgende passage:

‘Het kabinet wil de effectiviteit van terugkeerbeleid verbeteren en vindt de samenwerking met gemeenten rondom de terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland cruciaal. Hierbij zet het kabinet speciaal in op de terugkeer van minderjarige migranten door adequate opvang in het land van herkomst te realiseren. Vertrekplichtige asielzoekers die niet direct zelfstandig terugkeren, kunnen een beperkte periode gebruikmaken van opvang. Het kabinet wilt acht Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) oprichten onder toezicht van de DT&V en in samenwerking met gemeenten. De eerste twee weken van verblijf geldt er geen voorwaarde tot meewerken aan terugkeer, daarna kan bij niet meewerken de opvang en ondersteuning worden ontzegd. Hiertoe wordt een akkoord gesloten met de VNG. Onderdeel hiervan moet zijn dat gemeenten hun bed-bad-broodlocaties sluiten; maar enkele dagen opvang door gemeenten moet in het kader van de openbare orde mogelijk blijven.’

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten hebben te maken met uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat leven. Een verbetering in de samenwerking met de DT&V biedt hier deels een oplossing voor. Tevens biedt het regeerakkoord mogelijkheden om tot structurele afspraken over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te komen. Bij een te strikte handhaving van dit systeem bestaat wel het risico dat degenen die niet binnen twee weken klaar zijn om mee te werken, alsnog (structureel) op straat terechtkomen zonder dat gemeenten de mogelijkheid hebben om opvang te bieden. In de uitwerking van deze afspraken is het van belang om te kijken naar uitvoerbaarheid, effectiviteit en financiën.