De Kopgroep Wethouders voor Kindcentra roept de politiek op om het beleid rondom Integrale Kindcentra te bevorderen. 

Het lange termijnperspectief is een ongedeelde basisvoorziening voor alle kinderen van 0–12 jaar, waarin naast de kernactiviteiten opvang en onderwijs de zorg voor een doorgaande ontwikkelingslijn is geïntegreerd.

Verantwoordelijkheid gemeenten

Het is van groot belang dat de verantwoordelijkheid van gemeenten bekrachtigd wordt door landelijk beleid. Er moeten wettelijke sturingsinstrumenten komen voor het ontwikkelen van ongedeelde basisvoorzieningen voor alle kinderen tot 12 jaar.

Meer informatie