De leden hebben ingestemd met het voorstel voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering voor 2019.

Onder de noemer Samen Organiseren werken gemeenten vergaand samen op het gebied van ICT, dienstverlening en werkprocessen. De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is daarbij een belangrijk instrument. Het wordt grotendeels gefinancierd door het Fonds GGU, waaraan alle gemeenten financieel bijdragen. Het Fonds GGU blijft in 2019 budgetneutraal ten opzichte van 2018.

Voor volgend jaar richten gemeenten het vizier op het leggen van de basis voor de betrouwbare, flexibele gemeente in de informatiesamenleving. Onderwerpen die hieronder vallen, zijn onder meer: inzet op digitale identiteit, datagedreven samenleving en sturing en gezamenlijke basis in informatievoorziening. Onder dat laatste vallen: architectuur, standaarden, gegevenslandschap; een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur; samenwerking met de markt, leveranciersstrategie, opdrachtgeverschap.

De leden van de VNG stemden overigens in met een motie van de gemeente Alblasserdam, die de VNG vraagt om bij BZK in te zetten op een verlaging van 25 procent van de tarieven voor gebruik van de Berichtenbox Mijn Overheid vanaf 2020 (peiljaar 2018). De motie vraagt de VNG eveneens om te bewerkstelligen dat de tarieven van de berichten via Mijn Overheid Berichtenbox 2019 worden gemaximeerd op de kostprijs van papieren verzending van aanslagen. (PvdZ)

Terug naar het overzicht: ALV 27 juni 2018.