Het college van Barneveld vaart een behoedzame en gedegen koers. De gemeente moet flink bezuinigingen: € 8,2 miljoen in totaal. Het college en de raad zijn daar voortvarend aan begonnen.

Voor de meeste bestuurders in Barneveld is Kees Jan de Vet van de VNG-directieraad een oude bekende, hij was burgemeester van de buurgemeente Leusden. De oud-collega's begroeten elkaar hartelijk.

Wethouder Van den Hengel vertelt dat het bezuinigingsproces goed op stoom is. De helft van de taakstelling gaat ten koste van de eigen organisatie. Dat is haalbaar, denkt Van den Hengel, ook al scoorde Barneveld in de benchmarks altijd al laag met het aantal ambtenaren per inwoner. De organisatie werkte al aan een proces om de organisatie ‘lean’ te maken. ‘Daar gaan we mee verder’, zegt secretaris Bakhuizen. De andere helft van de bezuinigingstaakstelling komt uit de beleidsuitgaven. Verenigingen moeten het straks bijvoorbeeld doen zonder waarderingssubsidie.

Groei
Ondanks de financiële en economische crisis blijft Barneveld groeien. Het inwonertal moet de komende twintig jaar toenemen van 53 naar 70 duizend inwoners. In tegenstelling tot veel andere gemeenten heeft Barneveld nog geen voorzieningen hoeven treffen voor grondexploitaties voor woninglocaties. De uitgifte van grond voor bedrijven stagneert wel licht.

Van links naar rechts: K.J. de Vet, H. van Daalen, A. de Kruijf, P. Bakhuizen, B. Troost, G.J. van den Hengel, J.A.M.L. Houben.

Bestuursakkoord
Het bezoek van Kees Jan de Vet komt op een saillant moment. Na lang onderhandelen ziet het ernaar uit dat een onderhandelaarsresultaat voor een bestuursakkoord met het Rijk nabij is. Gemeenten krijgen er taken bij: de jeugdzorg, de AWBZ, de Wet werken naar vermogen. Hun positie ten opzichte van het Rijk wordt zelfstandiger. Wethouder Troost vertelt dat Barneveld juist morgen het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin opent. ‘We maken ons wel zorgen over de kortingen die eraan komen.’ Die zorgen gelden ook de sociale werkvoorziening. ‘Internationaal gezien geven we er veel geld aan uit, maar iedereen vindt het belangrijk.’

Nog één onderwerp wil het college meegeven. De VNG zette het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten op. Dreigt dat geen instituut op zich te worden? ‘We zitten niet te wachten op allerlei nieuwe normeringen, daar hebben we al genoeg van,’ zegt secretaris Bakhuizen. Kees Jan de Vet zegt dat KING volgend jaar wordt geëvalueerd.

Kees Jan de Vet bezocht de gemeente op 19 april en sprak met het voltallige college: brgemeester J.A.M.L. Houben, wethouder A. de Kruif (SG), wethouder A. Troost (CDA), wethouder P.J.T. van Daalen (CU), G.J. van den Hengel (VVD), D. Bakhuizen (gemeentesecretaris) en Eric van Steden (raadsgriffier).