Ralph Pans en Jasja van Ark waren op 28 augustus 2012 te gast in Barendrecht. Deze gemeente is recent door KING benoemd tot meest bestuurskrachtige gemeente. Het college van burgemeester en wethouders onthaalde hen met een korte film over de gemeente Barendrecht.

Missing media.

Elk van de collegeleden lichtte één van de behandelde onderwerpen toe, gekoppeld aan de eigen portefeuille. Barendrecht is als gevolg van economische impulsen in de afgelopen tien jaar zeer snel gegroeid van een gemeente met 20.000-25.000 inwoners naar bijna 50.000 op dit moment. Die snelle groei heeft invloed op alle gemeentelijke beleidsvelden zoals: woningbouw, onderwijs, sportbeleid, intergemeentelijke verhoudingen en samenwerkingsverbanden, lokale sociale cohesie en ook het interne personeelsbeleid.

VNG-ontwikkelingen
De collegeleden en Ralph Pans wisselden constructief van gedachten over de door Barendrecht ontwikkelde visies op elk van deze onderwerpen. Aansluitend praatte Ralph het college bij over recente VNG-ontwikkelingen. Tenslotte kreeg Ralph Pans het bijzondere gastenboek ter ondertekening aangeboden en mocht hij zijn naam toevoegen aan die van andere bekendheden in het Nederlandse lokale bestuur.