BAR staat voor de samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. En met een gevoelstemperatuur van -15 graden was het koud op de dag van het kennismakingsbezoek van Sandra Korthuis aan het college van Ridderkerk. Maar de ontvangst was warm!

Naar elkaar toe groeien
Het voltallige college en de gemeentesecretaris waren aanwezig om te vertellen over de succesvolle samenwerking op bijvoorbeeld het terrein van de invoering van de Wabo. ‘Er is geen echt geheim voor dat succes’, zegt burgermeester Anny Attema. ‘Door de gemeenten is vooraf geen blauwdruk gemaakt. Op basis van gelijkwaardigheid proberen we langzaam naar elkaar toe te groeien. We inventariseren de knelpunten en lossen ze op. Belangrijk is om de achterban van de organisaties en de betrokken maatschappelijke instanties van meet af aan te betrekken bij het samenwerkingsproces.’

Faciliteren samenwerking
Sandra Korthuis is erg geïnteresseerd in de ervaringen van de BAR-samenwerking. Eén van de speerpunten van de VNG is immers het faciliteren van samenwerking tussen gemeenten. En met de ervaringen van Ridderkerk kunnen andere gemeenten wellicht hun voordeel doen. Ridderkerk is blij met de faciliterende rol van de VNG en is graag bereid haar ervaringen te delen.