In Baarle Nassau ontmoette Kees Jan de Vet van de VNG-directieraad burgemeester J. Hendrikx, wethouders Van Tilburg, Vermeer, Antonis, gemeentesecretaris mevrouw Cornelissen en de fractievoorzitters uit de raad, de heren Raats, Severijns, Wentink en Rijvers.

Baarle-Nassau is niet zomaar een gemeente, het is een enclave-gemeente, grotendeels omringd door Belgisch grondgebied, vertelde de burgemeester.  Een unieke bestuurlijke situatie. 

Geen blauwdruk
Het gesprek komt vervolgens op de inzet van de VNG met Thorbecke 2.0. Het bestuur schrok van de stellingname van de VNG en was het er totaal niet mee eens. De bestuurders zijn blij dat de VNG het voorstel heeft ingetrokken. Het bestuur wil meer aandacht voor de kleine gemeenten in Nederland. Kleinere gemeenten kunnen de krachten bundelen in de regio, vinden de bestuurders in Baarle Nassau.

Het College wil daar de komende tijd verder aan werken. Nu is er al samenwerking met andere gemeenten in één werkplein. Sociale Zaken werkt samen met Tilburg. De VNG moet de samenwerking tussen kleine gemeente bevorderen, vindt burgemeester Hendrikx.

 

Taakverzwaring 
De  taakverzwaring, decentralisaties en tegelijkertijd de bezuinigingen van het rijk, zijn flinke opgaven voor Baarle Nassau. Die nopen tot nog meer samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. De VNG zou hierin een rol kunnen spelen, vindt het college.

Kees Jan de Vet onderschrijft het. 'Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de aanbesteding van waterwerken en riolering. Dat kunnen gemeenten samen doen met waterschappen, we moeten kennis en kunde meer clusteren.'

Baarle Nassau vindt dat de VNG en G4 een gezamenlijk bestuursakkoord moeten sluiten met het rijk. In Baarle Nassau doet het bestuur er ondertussen alles aan om de eindjes aan elkaar te knopen: een bedrijfsmatige aanpak, doelmatigheid voorop. Het is nodig want de gemeente moet € 800 duizend bezuinigen op een begroting van € 18 miljoen.