Model-Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie

VNG en COA hebben samen een model-Bestuursovereenkomst ontwikkeld inzake de vestiging van een opvanglocatie voor asielzoekers. Dit model biedt gemeenten een helder overzicht van zaken die wel en niet opgenomen worden in een bestuursovereenkomst. Ook geeft het model aan welke onderwerpen elders zijn geregeld en vastgelegd.

11 oktober 2016

VNG en COA hebben samen een model-Bestuursovereenkomst ontwikkeld inzake de vestiging van een opvanglocatie voor asielzoekers. Dit model biedt gemeenten een helder overzicht van zaken die wel en niet opgenomen worden in een bestuursovereenkomst.

Ook geeft het model aan welke onderwerpen elders zijn geregeld en vastgelegd.

Breed pakket

De model-Bestuursovereenkomst (zie: indeling-opzet bestuursovereenkomst) bestaat niet alleen uit een bestuursovereenkomst tussen een gemeente en het COA, maar biedt ook aanvullende informatie. Namelijk documenten die een uitleg geven over zaken die in bestaande wet- en regelgeving zijn opgenomen en de mogelijkheid om aanvullende werkafspraken te maken.

Inzicht

Het model biedt inzicht in de totstandkoming van een bestuursovereenkomst bij de vestiging van een opvanglocatie.

In de praktijk komt het voor dat in sommige gemeenten ook informatie over praktische zaken of de bedrijfsvoering wordt opgenomen. Ook om verwarring hierover te voorkomen hebben de VNG en het COA samen gewerkt aan een model bestuursovereenkomst.

Ondersteuning

Deze model-Bestuursovereenkomst ondersteunt het proces rondom de oprichting van een opvanglocatie. De modelovereenkomst behandelt alle aspecten van het proces: waar moeten gemeenten en het COA aan denken, waar moeten ze rekening mee houden, welke termijnen moeten in acht worden genomen etc.

Belangen

De modelovereenkomst is een samenwerking tussen het COA en de VNG. In de modelovereenkomst is rekening gehouden met de belangen van gemeenten én van het COA.

Meer informatie

Zie ook

Vragen

Voor vragen over de modelovereenkomst kunt u contact opnemen met het VNG Informatiecentrum via mail: informatiecentrum@vng.nl of tel. 070-3738393.

Vestiging van een opvanglocatie is een proces dat vraagt om een integrale aanpak, om kennis en kunde op het gebied van ruimtelijke ordening, besluitvorming, veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en sociale zaken. Een proces dat vraagt om samenwerking tussen gemeente, COA en andere partijen. Vrijwel al deze aspecten komen aan bod in deze handreiking.

Ketenservicelijn voor informatie over documenten

Gemeenten kunnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) terecht met al hun vragen over documenten en administratieve processen, nodig om snel huisvesting voor asielzoekers te kunnen regelen. Waar nodig verwijst de IND naar een andere instantie.

Handreiking verhoogde asielinstroom

De handreiking gaat in op bijvoorbeeld: het realiseren van de opvanglocatie en bijbehorende faciliteiten; zorg en dagbesteding; het informeren van de gemeenteraad en bewoners; het omgaan met mogelijke veiligheidsrisico’s, incidenten en onrust; asielzoekers een realistisch beeld geven over start en duur van de asielprocedure, en de procedures van de IND voor nareizende gezinsleden.

Factsheet: Ruimtelijke regelgeving bij opvang asielzoekers

Een noodwet om ervoor te zorgen dat het COA gebouwen/locaties kan inzetten voor de opvang van asielzoekers is niet nodig. De Wro en de Wabo bieden krachtige juridische instrumenten om opvang voor asielzoekers (ruimtelijk) mogelijk te maken. De factsheet geeft een overzicht van de mogelijkheden.

Regeling verstrekkingen asielzoekers