Veilig Thuis Gelderland Midden werkt in een regio van zestien gemeenten. Elke week komen gemiddeld 85 meldingen binnen. Vijftien procent van deze meldingen leidt tot een onderzoek. Veilig Thuis is kritisch op het instellen van onderzoek omdat het voor de betrokkenen ingrijpend is.

De wijkteams zijn daarbij de belangrijkste samenwerkingspartij. In Arnhem verlenen en organiseren de wijkteams zowel de ondersteuning van volwassenen (Wmo) als jeugdhulp (Jeugdwet). Het zijn integrale teams met twee specialismen. Het schoolmaatschappelijk werk is ook ondergebracht in de wijkteams. Daardoor is er een goede verbinding met het onderwijs.