De ontwikkelingen:
Volgens laatste berichten zijn sociale partner bereid opnieuw te gaan onderhandelen over nieuwe overeenkomsten. De Europese Commissie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2011 daartoe voorstellen doen.

Samenvatting Commissievoorstel:
Sinds de jaren ’90 bestaan er richtlijnen op het gebied van arbeidstijden. In 2003 is de laatste versie van de arbeidstijden richtlijn uitgekomen. In de afgelopen jaren is deze richtlijn niet toereikend gebleken vanwege de snel veranderde situatie in werksituatie ( het nieuwe werken). Ook zijn er een aantal uitspraken geweest van het ECJ die verschillende delen van de arbeidstijdenrichtlijn ontoereikend maken. Hierdoor is de wens ontstaan de richtlijn te vernieuwen zodat deze rechtszekerheid biedt en aansluit bij de huidige werksituaties. De commissie heeft daarom consultatierondes geopend met name om de mening van de sociale partners de consulteren. Inmiddels is de tweede ronde afgesloten. De commissie wil in eerste instantie sociale partners de kans geven om in onderhandeling te treden en tot een nieuwe overeenkomst  te komen. Dit is nu in voorbereiding.

VNG standpunt:
VNG volgt de richtlijnen van de commissie. VNG is aangesloten bij CEEP, de overkoepelende werkgeversorganisatie en officiële partner van de EU in de sociale dialoog. CEEP voert momenteel verkennende gesprekken om een nieuwe sociale dialoog te starten. Uit eerste reacties blijkt dat sociale partners voorstander zijn van het opstarten van nieuwe onderhandelingen. CvA volgt dit proces.

Ter informatie