Kindermishandeling signaleren is een verantwoordelijkheid van iedereen. Preventie en signaleren zijn de sleutelwoorden in de verbeteraanpak van Amsterdam.

Het is opvallend dat bij de opsporing van kindermishandeling vooral wordt gekeken naar de signalen van kinderen, terwijl we weten dat kinderen mishandeling juist heel goed kunnen verbergen.

De insteek is dan ook dat zorgverleners die werken met volwassenen meer oog moeten krijgen voor de veiligheid van de kinderen in het gezin.