Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen ontving Ralph Pans op 1 maart 2011 in het gemeentehuis van Haarlemmermeer met een uitgebreide borrel en hapjes. Het college start de bijeenkomst met een presentatie over Amstelveen.

De presentatie laat zien hoe het gaat met de economische ontwikkelingen in Haarlemmermeer en welke internationale rol de gemeente in de regio vervult. De ligging, de ruimtelijke kwaliteiten en de faciliteiten zoals buitenlandse scholen maken Haarlemmermeer tot een aantrekkelijke gemeente, die zelfs onder de huidige economische omstandigheden nog groeit.

Op de vraag van Ralph hoe de gemeente de communicatie met de VNG ziet, antwoordt het college dat er best een aantal goede dingen gebeuren, maar dat de VNG zeker voor de gemeenteraad nog behoorlijk onbekend is.

Daarna wordt het grootste deel van de bijeenkomst besteed aan een toelichting op de stand van zaken van het bestuursakkoord.