Er is niet één ideale manier om de overgangsfase vorm te geven. Deze werkwijzer beoogt daarom een overzicht te geven van de instrumenten die lokaal gebruikt kunnen worden en de daarbij te maken overwegingen. De werkwijzer is, juist vanwege alle keuzemogelijkheden uitdrukkelijk niet bedoeld als eenvoudig kookboek.

De gemeente kan de overgangsfase zelf vormgeven op een manier die past bij de eigen ambities met de Omgevingswet en de relevante maatschappelijke opgaven in de eigen gemeente. De beste manier om de overgangsfase in te richten hangt af van de lokale situatie.

Enkele voorbeelden

  • Een gemeente die de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet maximaal wil benutten en maximaal tempo wil maken gaat zo snel mogelijk aan de slag met het nieuwe omgevingsplan;
  • Een gemeente die de huidige rijksregelgeving die gedecentraliseerd wordt (de bruidsschat) als knellend ervaart gaat deze regelgeving wellicht eerder omzetten of schrappen dan een gemeente waar geen knelpunten op dit vlak zijn;
  • Een gemeente die pas later aan de slag wil met het nieuwe instrumentarium kan ervoor kiezen om voor de inwerkingtreding  zoveel mogelijk bestemmingsplannen te actualiseren.
  • Een gemeente waar actuele maatschappelijke opgaven spelen kan besluiten niet te wachten op de inwerkingtreding van de wet. Deze gemeenten kunnen door gebruik te maken van de Crisis- en herstelwet nu al een deel van het instrumentarium van de Omgevingswet gebruiken.

Het is belangrijk om bij deze voorbeelden te realiseren dat een gemeente zelden één ambitie voor haar volledige grondgebied en alle thema’s heeft. Al naar gelang de opgaven in een gebied of per thema kunnen de ambities dus variëren en kan ook het gewenste tempo van invoering variëren.

Gemeenten hebben veel om het omgevingsplan in lijn met de eigen ambitie in te voeren. Het is dan ook van belang dat de gemeente om vroegtijdig, in ieder geval voor inwerkingtreding van de wet de ambities te bepalen en een bijpassende invoeringsstrategie te ontwikkelen.

VNG heeft – om gemeenten te helpen bij het bepalen van de ambitie met de Omgevingswet een aantal middelen ontwikkeld zoals: het kompas, de roadmap, het essay “Variëteit voor verandering” door Kristel Lammers en diverse blogs op de website van de VNG. Voor het helpen bij het maken van keuzes in het omgevingsplan is een spiekbriefje Omgevingsplan ontwikkeld.

Meer informatie