Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Woensdag 3 juni 2015, van 11.00 tot 12.15 uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn

De agenda en stukken kunt u hieronder downloaden.

 

Huishoudelijke zaken

0 Agenda van de ALV
1 Opening
2 Benoeming notulencommissie ALV
3 Vaststelling notulen van de Buitengewone algemene vergadering van vrijdag 17 november 2014
4 Mededelingen:
Budgetten Jeugdwet en Wmo (Ledenbrief 29 mei 2015)
 

Verenigingszaken I

5 Aanbieding Rinnooy Kan van rapport van Commissie Financiële Ruimte
6 Verantwoordingen en financiën
6a Jaaroverzicht 2014
6b Inhoudelijke projectverantwoording collectieve financiering Gemeentefonds 2014
6c Ledenbrief met Financieel Jaarverslag 2014
6d Dechargeverlening
6e Ledenbrief met Contributievoorstel 2016
 

Inhoudelijke zaken

7 Ledenbrief De Gemeente 2020 - Verenigingsstrategie en collectieve agenda
8 Ledenbrief Spelregels collectieve inkoop en financiering
 

Collectief werken aan uitvoeringskracht

  Collectief werken aan uitvoeringskracht - Een overzicht van de ALV-voorstellen
9 Ledenbrief De Digitale Agenda 2020
10 Ledenbrief Informatievoorziening Sociaal Domein
11 Uitnames voor Sociaal Domein
11a Ledenbrief Voortzetting van de werkzaamheden
11b Ledenbrief Landelijke coordinatie handhaving en naleving
 

Verenigingszaken II

12 Governance (zie ledenbrief van 24 april 2015)
12a Mededeling positionering raadsleden en griffiers in governance VNG
12b Statutenwijziging
12c Benoeming voorzitter, leden bestuur en beleidscommissies VNG
 

Overige zaken

13 Rondvraag / WVTTK
Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus preadvies bestuur  (Ledenbrief 27 mei 2015)
Motie De Friese Meren inzake Schaliegas (27 mei 2015)
14 Sluiting

Volledige vergaderset (pdf 8,3MB)


Meer informatie
Meer informatie over het jaarcongres vindt u op de speciale jaarcongrespagina: www.vng.nl/jaarcongres