Woensdag 5 juni, 11.00 - 12.30 uur, Midden Nederland Hallen te Barneveld
Tweede dag van het VNG Jaarcongres 2019


Concept agenda

01. Opening

02. Benoeming van de notulencommissie ALV 5 juni 2019

03. Vaststelling notulen Buitengewone ALV 30 november 2018 (pdf, 288kB)

04. Mededelingen: oprichting werkgeversorganisatie gemeenschappelijke regelingen (pdf, 88kB)

05a. Jaarverslag 2018 bestaande uit (Ledenbrief 19/036, 8 mei 2019):

05b. Contributievoorstel (Ledenbrief 19/025, 8 mei 2019)

06. Verenigingsstrategie ‘Gemeenten 2024’ (Ledenbrief 19/030, 8 mei 2019)

07. Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) (Ledenbrief 19/034, 8 mei 2019)

08. Standaard Verwerkingsovereenkomst (Ledenbrief 19/033, 8 mei 2019)

09. Voortgang IBP (Ledenbrief 19/032, 8 mei 2019)

10. Verantwoording uitvoering moties:

a. Motie Buitengewone ALV inzake structurele afspraken sociaal domein (jeugd) (Ledenbrief 19/035, 8 mei 2019)

Resultaat gesprekken VNG en kabinet over tekorten sociaal domein (nav motie 'Stevige structurele afspraken sociaal domein II') (Ledenbrief 19/042, 27 mei 2019)

b. Afdoening moties: (Ledenbrief 19/023, 8 mei 2019)

  • advies ROB BUIG
  • toekomstbestendig zorgsysteem
  • landelijke gemeente lobby tegen plastic

11. Landelijke inkoop jeugd en Wmo zintuigelijk gehandicapten (Ledenbrief 19/026, 8 mei 2019)

12. Klimaatakkoord (Ledenbrief 19/031, 8 mei 2019)

13. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies (Ledenbrief 19/024, 1 mei 2019)

14. Statutenwijziging VNG: beëindiging VNG-lidmaatschap samenwerkingsverbanden (Ledenbrief. 19/022, 8 mei 2019)

15. Rondvraag/WVTTK