De agenda voor de algemene ledenvergadering van dinsdag 8 juni ziet er als volgt uit: (klik op een onderwerp voor het bijbehorende stuk)

 1. Opening
 2. Benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen van de algemene vergadering
  van 8 juni 2010
 3. Vaststelling notulen van de algemene vergadering van 10 juni 2009
 4. Mededelingen 
 5. Jaarstukken Vereniging
  5a. Jaarstukken VNG over 2009, alsmede KING (financieel jaarverslag VNG 2009 en algemeen jaarverslag VNG 2009)
  5b. Dechargeverlening
 6. Vaststelling contributie 2011 - VNG-ledenbrief Contributievoorstel 2011
 7. Ledenbrief Resolutie 'Het perspectief van gemeenten' 
  Bijlage Ontwerp Resolutie Het perspectief van gemeenten
 8. Locatie VNG-congres 2011
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De stukken voor de vergadering worden in week 19 toegezonden.