Adviezen

Hieronder staan adviezen van de afgelopen jaren over geschillen tussen werkgevers- en werknemersdelegaties van het Georganiseerd Overleg van diverse gemeenten.


Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van het Lokaal Overleg van de gemeente Smallingerland
Bij brief van maart 2020 hebben de werkgevers- en de werknemersdelegatie van het Lokaal Overleg van de gemeente Smallingerland de Advies- en Arbitrage commissie Decentrale Overheden (AAC-DO voorheen LAAC) verzocht om arbitrage. Lees meer

Advies inzake een geschil tussen de directie van de Stichting TwentseWelle en de werknemersdelegatie
Per brief van 23 oktober 2019 hebben de directie van de Stichting TwentseWelle en de vertegenwoordiger van de FNV  de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC) verzocht om arbitrage. Lees meer

Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg van de gemeente Waalre
Bij brief van 1 oktober 2015 hebben de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg van de gemeente Waalre de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC),
verzocht om arbitrage. Lees meer

Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg van de gemeente Sittard-Geleen
Bij brief van 1 augustus 2016 heeft de werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg van de gemeente Sittard-Geleen de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), verzocht om advies. Lees meer.

Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van het Bijzonder Georganiseerd Overleg fusie waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas
Bij brief van 25 mei 2016 hebben de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van het Bijzonder Georganiseerd Overleg fusie waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), verzocht om advies. Lees meer.

Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van
de provincie Flevoland.

De werkgeversdelegatie van de provincie Flevoland vraagt bij brief van 26 november 2015 advies over het geschil, dat is ontstaan over de wijze waarop een oplossing moet worden gevonden voor de budgetoverschrijding van de regeling compensatie ziektekostenverzekering (CZV).
lees meer

Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van
de gemeente Heerhugowaard.

Bij brief van 15 oktober 2015 heeft de werkgeversdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Heerhugowaard de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies.
De werkgeversdelegatie van de gemeente Heerhugowaard vraagt per brief van 15 oktober 2015 advies over het voorstel om te komen tot een generieke verlofregeling.
Lees meer

Advies over geschil tussen werkgeversdelegatie en werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de Stadsregio Rotterdam.
Bij brief van 24 februari 2014 heeft de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de Stadsregio Rotterdam de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzocht om advies over de toe te passen sociale regeling bij liquidatie van de Stadsregio Rotterdam.
Lees meer

Arbitrage verzoek over geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van
de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

Bij brief van 2 april 2014 hebben de werkgevers- en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC) verzocht om arbitrage. De werkgevers- en de werknemersdelegatie verschillen van mening over de wijze waarop de personele gevolgen van de komende reorganisatie opgevangen moeten worden.
Lees meer

Advies op verzoek van de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlemmermeer over verlofregeling
Bij brief van 1 november 2013 heeft de werkgeversdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlemmermeer de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de VNG (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies over voorstel om te komen tot een generieke verlofregeling. Meer specifiek over de vraag of het standpunt van de werkgeversdelegatie, geen verdere overgangsregeling dan opgenomen in het voorstel van 7 mei 2013, redelijkerwijs stand kan houden.
Lees meer

Arbitrage verzoek van de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Doesburg over lokale 60+ regeling
Bij brief van 14 oktober 2013 hebben de werkgevers- en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Doesburg de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC) verzocht om arbitrage. De werkgevers- en de werknemersdelegatie verschillen van inzicht over de door de werkgeversdelegatie voorgestelde intrekking van de lokale 60+ regeling.
Lees meer

Advies op verzoek van de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Borne
Bij brief van Op 25 maart 2013 hebben de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Borne besloten de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies in het volgende geschil 
Lees meer

Advies op verzoek van de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Eindhoven
Bij brief van 20 mei 2005 heeft de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Eindhoven de Lokale Advies- en Arbitragecommissie(LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies inzake het volgende geschil.
Lees meer

Advies inzake een geschil tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Smallingerland
Bij brief van 22 juni 2001 hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Smallingerland de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies.
Lees verder

Advies inzake een geschil tussen de vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur en werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de GGD Midden-Nederland
Bij brief van 10 juli 2003 heeft mevrouw drs. C.G.J. Breuer, als vertegenwoordiger in het georganiseerd overleg van het dagelijks bestuur van de GGD Midden-Nederland, tevens lid van het dagelijks bestuur en voorzitter van het georganiseerd overleg, de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies.  Lees verder

Advies inzake een geschil tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlem.
Bij brief van 30 november 2000 hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlem de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies uit te brengen. Lees verder

Arbitrage inzake een geschil tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlemmermeer
Bij brief van 6 juni 2001 hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging van de Commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlemmermeer de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen; de commissie) verzocht om arbitrage.
Lees verder

Advies aan werkgeversdelegatie inzake een geschil tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeen­schappelijke regeling Integrate Bedrijven Noordoost-Noord Brabant
Bij brief van 4 maart 1999 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Integrale Bedrijven Noordoost-Noord Brabant, als werkgever, advies gevraagd aan de Lokale Advies- en Arbitragecommissie, ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) over een geschil dat is ontstaan binnen de commissie voor georganiseerd overleg inzake de afschaffing van de daggeldvergoedingsregeling 1991. Lees verder

Arbitrage inzake een geschil tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de provincie fryslan
Bij brief van 8 augustus 2001 hebben de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging van de commissie voor georganiseerd overleg van de provincie Fryslan de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om arbitrage.
Lees verder

Advies intake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de Regio Achterhoek
Bij brief van 3 september 2003 hebben de werkgevers- en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de Regio Achterhoek, de Lokale Advies- en Arbitrage commissie (LAAC), ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen: de commissie) verzocht om advies.
Lees verder