Introductie

Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van Jeugdwet. De administratieve processen lopen niet overal soepel. Om de administratieve lasten te verminderen bij gemeenten én aanbieders zijn gezamenlijke acties nodig. Deze acties vindt u in de Werkagenda Administratie en Informatievoorziening. VNG, VWS en zorgaanbieders stelden samen deze Werkagenda op.

Afspraken

Op basis van landelijk ervaren knelpunten spraken VNG en project IZA (Informatievoorziening Zorgaanbieders) de volgende acties af:

  1. Acties om acute administratieve knelpunten op te lossen.
  2. Verdere ontwikkeling en vereenvoudiging van standaarden voor administratie en informatievoorziening. 
  3. Verdere, forse administratieve vereenvoudiging vanaf 2017. 

Programma ISD

Het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) van de VNG voert de Werkagenda uit voor gemeenten. 

  • Het programma ISD ontwikkelde samen met de ketenpartijen de administratieve standaarden iWmo en iJw 
  • Daarnaast is er het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) om standaardberichten veilig en efficiënt uit te kunnen wisselen met zorgaanbieders.

Hulp nodig? Vraag het uw accountmanager!

Wilt u hulp bij het oplossen van uw administratieve knelpunten? Vraag het aan uw eigen accountmanager ISD van uw regio.

Productcodes Jeugd en Wmo

Voor de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders zijn voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet standaarden ontwikkeld: iWmo en iJw. Per 1 januari 2016 zijn de nieuwe standaarden voor het berichtenverkeer iWmo 2.0 en iJw 2.0 ingevoerd.

Door de standaardlijsten in hun onderlinge berichtenverkeer beperken gemeenten en zorgaanbieders de administratieve lasten.   De standaardlijsten met productcodes voor de Wmo en de Jeugdwet zijn bedoeld voor de inkoop van zorg en ondersteuning voor 2016. De VNG adviseert u dringend om gebruik te maken van producten uit de standaardproductlijsten. De informatie uit de bijsluiter helpt u hierbij. De lijsten en de bijsluiter (toelichting) vindt u hieronder.

Belangrijke websites

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG 

Missing media.