Child Friendly Cities is een internationaal platform van gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden, gericht op het ontwikkelen en bevorderen van innovatief jeugdbeleid op lokaal niveau. De rechten van het kind zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Deelname aan het netwerk biedt gemeenten de kans om inspiratie op te doen en kennis, ervaringen en voorbeelden uit te wisselen. www.vng.nl/childfriendlycities