Handreiking Activering, participatie en gezondheid van statushouders

Om statushouders zo snel mogelijk mee te kunnen laten doen, is het nodig dat de gemeente de regie neemt en vanaf het begin investeert in activering, participatie, inburgering, taal én gezondheid. Maar hoe te komen tot een samenhangende aanpak? De handreiking ‘Activering, participatie en gezondheid van statushouders’ biedt handvatten en tips bij het opzetten van een samenhangende aanpak.