Iedereen doet mee - goede voorbeelden

Toegankelijkheid stond altijd al prominent op de agenda van de gemeente Groningen maar met de ratificering van het VN-verdrag is er meer prioriteit op gezet en een vervolg gemaakt met het maken van het Actieplan Toegankelijke Stad Groningen 2017-2021.

Er is een grote stap gezet, maar is er is nog steeds een wereld te winnen.

We hebben een leidraad binnenstad ontwikkeld die wordt gedragen door toegankelijkheid.

Netwerk BIIND sprak met Jan Martini, de trekker van het actieplan: