Het gemeentehuis van Achtkarspelen staat in Buitenpost tussen Groningen en Leeuwarden, nog net in Friesland. Ralph Pans was er op bezoek op 14 december. Hij sprak met het college van B& W over een reeks onderwerpen, van het btw-compensatiefonds en de legitimatie bij verkiezingen tot het Fries waterbeheer en de decentralisatie van taken.

De bestuurders vinden het essentieel dat het rijk voldoende geld en beleidsruimte geeft bij het decentraliseren van taken. Pans verwees naar vier regionale bijeenkomsten die de VNG in het voorjaar van 2011 zal organiseren. Die gaan grotendeels over decentralisatie van taken en over de voorwaarden waaronder.

Ook stelden de bestuurders vragen over de rol van de VNG ten aanzien van kleine gemeenten. Pans benadrukte dat de VNG er voor alle gemeenten is en dat de bezoeken aan gemeenten er vooral ook op gericht zijn om ‘letterlijk’ op te halen wat de VNG beter kan doen. Die informatie is niet alleen nodig in de aanloop tot een bestuursakkoord, maar ook om de ondersteuning en dienstverlening van de VNG nog beter op de vraag van gemeenten te laten aansluiten. 'Omdat de VNG voor alle gemeenten staat, is de eigen ruimte voor opinievorming beperkt,'  zei Pans.  'Maar', zei hij  'je moet als koepelorganisatie niet te bang zijn om je af en toe in het debat te mengen omdat anders de discussie zonder je wordt gevoerd.' Burgemeester Van der Zwan stelde vast dat de huidige lijn van de VNG breed wordt gedragen. 'Maar je moet niet werken met te gearticuleerde of afgeronde eindbeelden, dat is niet goed voor het debat.'

De gemeente Achtkarspelen heeft een samenwerkingsverband met Tietjerksteradeel en Kollumerland. Samen met de gemeente Tietjerksteradeel wordt nu gewerkt aan één Klant Contact Centrum. Het gemeentehuis van Achtkarspelen wordt op dit moment verbouwd om het nieuwe KCC te kunnen huisvesten. In de verbouwing wordt ook de raadzaal betrokken. Deze krijgt een multifunctioneel karakter: behalve raadzaal kan deze zaal straks ook dienst doen voor andere functies zoals theatervoorstellingen.
 
Na de foto op het bordes maakte ook burgemeester Van der Zwan nog een foto. ‘Voor de twitter’.