Wat is de zorgvraag? Welke functies zijn nodig om aan die vraag te beantwoorden?

Missing media.

Hebt u het vereiste zorgaanbod zelf in huis? Of moet u dit samen met andere gemeenten organiseren? De ene zorgvraag is ingewikkelder dan de andere. Bij complexe vragen zijn vaak verscheidene organisatie betrokken. Dit vereist onderlinge afstemming tussen zorgaanbieders.

Deze noties leveren de volgende matrix op. U kunt de kwadranten aanklikken voor de verdere uitwerking.

Missing media.Kwadrant 4Kwadrant 3Kwadrant 2Kwadrant 1