Met de invoering van de Omgevingswet vervalt het Omgevingsloket Online als portaal om vergunningen aan te vragen en meldingen te doen. Daarvoor in de plaats komt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Integratie tussen gemeentelijke applicaties, zoals VTH, toepasbare regels en plansoftware en de landelijke voorziening van het DSO is noodzakelijk om met het stelsel te kunnen werken. Dat betekent dat de huidige software moet worden aangepast of dat er nieuwe software wordt aangeschaft. De keuze die een gemeente hierin maakt, is onder andere afhankelijk van de ambitie en de digitale strategie.

Infographic Hoe werkt het digitale stelsel

U heeft het volgende nodig om de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren:  

Kookboek aansluiting DSO-LV

In het ‘Kookboek aansluiting DSO-LV’ worden verschillende mogelijkheden beschreven voor het aansluiten op de landelijke voorziening. Het kookboek beschrijft de stappen die hiervoor genomen kunnen worden en zijn scenario’s beschreven om te komen tot een eigen aansluitstrategie. Hierbij komen het aansluiten van VTH/Zaaksoftware op DSO-LV aan bod, wordt de toepasbare regel software op het register toepasbare regels van het digitale stelsel toegelicht en de aansluiting van de plansoftware en de bijbehorende voorbereiding beschreven.