Veel gemeenten worstelen nog altijd met de aanpak van fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dat is niet zo verwonderlijk. Het is een relatief nieuw fenomeen in gemeenteland. Tegelijk verschijnen er steeds meer berichten over zorgfraude in de media. Die tonen aan dat we onszelf ertegen moeten wapenen. Om gemeenten hierbij te helpen biedt VNG Naleving de 3-daagse training 'Aanpak Fraudeonderzoek' aan.

In deze, vooral praktische, training leert u om zelfstandig een signaal van fraude en/of onrechtmatigheid op methodische wijze te onderzoeken en passende maatregelen te treffen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de samenwerking binnen en buiten uw gemeente, samenwerking met ketenpartners en uiteraard de noodzakelijke juridische basiskennis.

Doelgroep

Bent u als toezichthouder, beleidsmedewerker of anderszins belast met taken op het gebied van handhaving, naleving en rechtmatigheidstoezicht binnen de Wmo 2015 en/of Jeugdwet? En bent u in die rol betrokken bij fraudesignalen binnen uw gemeente, maar heeft u nog geen of weinig ervaring hoe u deze nader kunt onderzoeken? Dan vindt u in deze 3-daagse training praktische handvatten om zelfstandig een zorgvuldig onderzoek naar fraudesignalen te begeleiden, op te zetten en/of uit te voeren. 

Met de 3-daagse training hebben we een gedegen basis gekregen voor het opsporen van zorgfraude. En ook hoe je zo'n fraudeonderzoek op touw zet, met wat er allemaal bij komt kijken.

Gemeente Smallingerland

Trainingsdata in 2020

Nog niet bekend.

Locatie

Nog niet bekend.

Kosten en annuleren

Uw investering voor deze 3-daagse training bedraagt € 1.495,- (exclusief btw).

Kunt u onverwacht toch niet deelnemen, dan kunt u tot 1 maand voor aanvang van de training kosteloos annuleren of kunt u - tot op de dag van de training - een vervanger aanwijzen. Mail uw wijziging o.v.v. de naam van de training aan naleving@vng.nl.

Om de kwaliteit te garanderen, kunnen er maximaal 15 collega's deelnemen. Schrijf u bij interesse dus snel in. 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie per mail contact op met: Pauline de la Court.