Dit project is een vervolg op Programma Omnichannel en project MijnZaken. Project MijnZaken heeft ervoor gezorgd dat via de ZaakGericht Werken (ZGW) standaard vak applicaties de status direct communiceren aan in een MijnOmgeving (3 pilot gemeentes) en ook in het CRM van het Klant Contact Centrum (KCC, 1 pilot gemeente). De tevredenheid voor deze functionaliteit is gemeten in een UX-onderzoek en gaf een grote tevredenheid weer.

Logisch vervolg op project MijnZaken, Samenwerkende Portalen

MijnZaken had tot doel om mensen op de hoogte te houden van de voortgang van de Aanvraag. Hiervoor is het zogenaamde status-component (zie afbeelding) gebouwd. Deze service is opgenomen in de gemeentelijke ZGW standaard, is in vier verschillende MijnOmgevingen ingepast en een CRM-oplossing. Daarnaast is het gesprek opgestart met BZK en Logius om de ZGW standaard ook op te nemen in MijnOverheid. Hiermee is een eerste stap gezet in de harmonisatie van de overheidsportalen en ook de interoperabiliteit. 

Bovendien is de oplossing multichannel gebleken, doordat de status van de aanvraag zowel in de MijnOmgeving (kanaal 1), als in een CRM (kanaal 2) kan worden geraadpleegd. 

Basis voor verdere samenwerking

In het MijnZaken project zijn samenwerkende netwerken aangeboord. Zo was er indirect een samenwerking met de G4, Dimpact en de OpenWebConcept gemeenten. Ook werd de brug geslagen naar BZK en Logius. In de contacten tijdens het project MijnZaken is de basis gelegd om naast de generieke service voor de status, in een vervolg ook te richten op generieke services voor de klantinteractie.

Generieke services voor interactie

In dit project richten we ons op vier generieke services voor overheidsportalen. Hierbij respecteren we wat er is en is het doel om verschillende domeinen binnen de overheid op deze generieke services te harmoniseren.

Notificatieservice

Een e-mail die men ontvangt in de eigen e-mail inbox die bestaat uit een informatief bericht en een eventuele taak/interactie.

Mijn berichten

Een notificatie in de Mijn-omgeving die bestaat uit een informatief bericht en een eventuele taak/interactie.

Mijn Taken

Een actie die men moet uitvoeren en meestal vanuit de Mijn-omgeving plaatsvindt.

Mijn Contactmomenten

Een weergave van contactmomenten in de Mijn-omgeving waarop de inwoner contact heeft gelegd met de gemeente en vice versa.