Missing media.

Doel:
1Gezin1Plan  is een werkwijze waarmee hulpverleners samen met ouders een gezinsplan maken en uitvoeren.

Aantal regio’s:   
6

Land dekkend:
Nee

Bestaat sinds:
2008

Ontstaanswijze:
De bestaanswijze is van onderop ontstaan.

Regie
Samenwerkingsregeling:

Samenwerkingsafspraken

Leadorganisatie:
Dit kan de GGD, JGZ organisatie, gemeente of CJG zijn.

Partners:
Gemeente, GGD, JGZ, leerplichtambtenaar, welzijnsorganisaties, organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, jeugdwelzijnswerk, MEE, Bureau Jeugdzorg, GGZ Volwassenen en Jeugd en de Jeugdreclassering.

Financiën
Wie stelt het budget beschikbaar:

Gemeenten en betrokken partners

Aan wie wordt het budget beschikbaar gesteld:
Aan de uitvoerder van de projectleiding en de partners die betrokken zijn

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:
-

Verwachte ontwikkelingen en veranderingen:
-