Agendaoverzicht

Agenda

17 sep

ZN en de VNG presenteerden in maart een gezamenlijke werkstructuur om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de werkstructuur en demonstreren we het venster voor de periodieke voortgangsmeting.

17 sep

Hoe maak je een schoolgebouw gezond en duurzaam op een betaalbare en efficiënte manier? Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met hun schoolgebouwen. Het vertalen van deze wens naar de praktijk is vaak lastig. 

17 sep

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken, integraal getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met ketenpartners zoals Provincie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst?

18 sep

Aedes en VNG organiseren samen enkele kennisbijeenkomsten over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.De bijeenkomst is interactief en gericht op kennisdeling. 

18 sep

Hoe maak je een schoolgebouw gezond en duurzaam op een betaalbare en efficiënte manier? Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met hun schoolgebouwen. Het vertalen van deze wens naar de praktijk is vaak lastig. 

19 sep

Tijdens Interreg Vlaanderen-Nederland Funding: The Future komt informatie over de nieuwe subsidieperiode aan bod, zijn er mogelijkheden om hierover mee te denken en word je geïnformeerd over financiële kansen voor studenten en ondernemers.

19 sep

ZN en de VNG presenteerden in maart een gezamenlijke werkstructuur om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de werkstructuur en demonstreren we het venster voor de periodieke voortgangsmeting.

19 sep

Deze vervolgtraining is een verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en handhaving kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN).

19 sep

Tijdens deze Meet & Greet van het Centrum  voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) geven drie prominenten een inkijkje in hun succesformule(s) en/of laatste inzichten in inspirerende en korte ‘CCV-Talks’ op het snijvlak van Veiligheid en Zorg.

20 sep

De VNG houdt bestuurlijke regiobijeenkomsten Principes voor de Digitale Samenleving. We vragen bestuurders mee te denken over bijvoorbeeld het verzamelen en gebruiken van data in de openbare omgeving. 

20 sep

Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IKC-vorming, ontmoet collega’s en doe nieuwe inspiratie op tijdens de zevende editie van de Landelijke IKC-dag. Het thema is: ‘IKC in de praktijk'. 

21 sep

Als gemeenteraadslid heeft u de uiteindelijke controle op de besluitvorming in de gemeente. Dit vraagt om kennis en kunde op uiteenlopende onderwerpen. Raad op Zaterdag is een dag met workshops op allerlei gebied om grip te krijgen en te houden op uw controlefunctie.

23 sep

De VNG organiseert dit jaar op maandag 23 september 2019 een (vervolg)bijeenkomst FLO-overgangsrecht.

23 sep

De VNG organiseert dit jaar op maandag 23 september 2019 een (vervolg)bijeenkomst FLO-overgangsrecht.

23 sep

Voor de zomer hebben zes regiobijeenkomsten plaatsgevonden rondom het abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen. In september en oktober organiseren we zeven nieuwe bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenten en zorgaanbieders.

24 sep

ZN en de VNG presenteerden in maart een gezamenlijke werkstructuur om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de werkstructuur en demonstreren we het venster voor de periodieke voortgangsmeting.

24 sep

Bent u gemeenteambtenaar en wilt u aan de slag met gezondheidsbeleid en de lokale preventieakkoorden? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie uit andere gemeenten? Of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaring? 

24 sep

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken, integraal getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met ketenpartners zoals Provincie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst?

24 sep

Werkt u op het gebied van gemeentelijk vastgoed? Wilt u weten waar andere gemeenten staan in de verduurzaming van dit vastgoed en wat er van u wordt verwacht?  Bent u op zoek naar inspiratie, tips en houvast voor een eigen routekaart en hoe u de basis voor het vastgoedmanagement op orde krijgt?

25 sep

Het ministerie van BZK organiseert op 25 en 26 september een Policy Lab over de applicatie van Nature-based Solutions in Functional Urban Areas. Het Policy Lab vindt plaats in Wroclaw, Polen. Aanmelden voor 20 september. 

Pagina's