29 september

Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens bij de uitvoering van de Participatiewet, onder andere voor het vaststellen van een bijstandsuitkering maar ook bij het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik.

29 september

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden maar worstelen met praktische problemen.

30 september

Op 30 september kunt u van 11:30 tot 12:30 uur weer deelnemen aan een gratis Tozo lunchcafé van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over juridische vraagstukken rondom de Tozo.

5 oktober

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

8 oktober

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden maar worstelen met praktische problemen.

14 oktober

Onder de titel Zicht op kwaliteit organiseren GGD GHOR Nederland en VNG Naleving op donderdag 14 oktober 2021 het landelijke Congres Toezicht en Handhaving Kinderopvang. 

20 oktober

In uw onderzoek naar de rechtmatigheid van een verstrekte uitkering kijkt u naar de juistheid en volledigheid van de door de cliënt verstrekte gegevens. Hier vallen ook financiële gegevens onder.

26 oktober

Hoe zorgen we ervoor dat de inburgeraar zijn eigen rechten en plichten begrijpt én wil nakomen? De inburgeraar heeft meteen al een aantal verplichtingen bij de Brede Intake en de PIP. Deze plicht houdt onder andere in dat de inburgeraar op de afspraken verschijnt en meewerkt aan de leerbaarheidstoets.

3 november

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden maar worstelen met praktische problemen.

4 november

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze 2 dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. Deze training wordt online gegeven.