Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

15 juni

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

17 juni

Op donderdag 17 juni organiseert VNG Naleving van 9.30 tot 11.00 uur een online sessie om spontane naleving van de nieuwe Wet inburgering te bevorderen. In deze sessie worden er goede praktijkvoorbeelden van gemeenten gedeeld en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

30 juni

Om (nog) meer bekendheid te geven over de toepassing van het doen van vermogensonderzoek in het buitenland, organiseert VNG Naleving in 2021 een aantal lunchcafés om gemeenten te informeren over alle mogelijkheden bij dit onderwerp.

30 juni

Voor de uitvoering van de Participatiewet heeft u veel persoonsgegevens nodig van cliënten. De uitkering moet immers worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de aanvrager.

6 september

Vanaf 2021 biedt het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland in samenwerking met VNG Naleving de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan. De training bestaat uit 7 dagen: 6 online trainingsdagen en een online terugkomdag.

13 september

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze 2 dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. Deze training wordt online gegeven.

14 september

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen. Deze training wordt online gegeven.

15 september

Toezicht op de Wmo2015 & Jeugdwet. Een taak die bij gemeente steeds vaker voorkomt en tegelijkertijd nog relatief nieuw is; gemeenten voeren pas sinds 2015 de Wmo 2015 en de Jeugdwet uit. 

5 oktober

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

4 november

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze 2 dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. Deze training wordt online gegeven.