4 november

Hoe kunnen we de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning verder professionaliseren? En wat is de rol van inkoop bij het slagen van de transformatie? Hoe zorgt u ervoor dat beleid zich vertaalt in een inkoop die daarbij past? De Kennis- en Praktijkdag brengt inkoop, beleid en uitvoering samen.

9 november

Dit najaar organiseert VNG Naleving Zorg opnieuw regiobijeenkomsten ‘Tools voor Toezicht’. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u betrokken bij toezicht en handhaving voor de Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Meld u dan aan voor de bijeenkomst voor uw regio.

11 november

Dit najaar organiseert VNG Naleving Zorg opnieuw regiobijeenkomsten ‘Tools voor Toezicht’. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u betrokken bij toezicht en handhaving voor de Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Meld u dan aan voor de bijeenkomst voor uw regio.

16 november

Dit najaar organiseert VNG Naleving Zorg opnieuw regiobijeenkomsten ‘Tools voor Toezicht’. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u betrokken bij toezicht en handhaving voor de Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Meld u dan aan voor de bijeenkomst voor uw regio.

18 november

De onafhankelijke cliëntondersteuner heeft als uitgangspunt om de eigen regie van inwoners te versterken. Daarbij staat eigenaarschap voorop: de inwoner is degene die achter het stuur zit. Uitgaan van de eigen regie en keuzes van de inwoner leidt tot duurzame oplossingen.

25 november

Hét bestuurlijke congres over kinder- en jongerenwerk tijdens en na corona. Met aandacht voor kwetsbare jongeren en aansprekende voorbeelden van positief kinder- en jongerenwerk. 

25 november

Dit najaar organiseert VNG Naleving Zorg opnieuw regiobijeenkomsten ‘Tools voor Toezicht’. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u betrokken bij toezicht en handhaving voor de Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Meld u dan aan voor de bijeenkomst voor uw regio.

25 november

De 7 gemeenten van de regio Noord Limburg hebben in de afgelopen jaren onderling grote stappen gezet in de samenwerking op het gebied van beleid, inkoop en sturing. Zij delen hun ervaringen graag met anderen en nodigen collega’s in het land uit om dat ook te komen doen en zo van elkaar te leren.

29 november

Hoe voorkomt u dat kinderen uit kwetsbare gezinnen in een kliniek of groep terecht komen? Hoe zorgt u ervoor dat een tijdelijke opname altijd deel uitmaakt van een ambulant traject? Wat zegt de wetenschap over gezinsgericht werken? Deze vragen staan centraal tijdens dit congres.

30 november

Tijdens dit webinar vertellen we u alles over het interessante en veelbetekenende model prestatiecodes jeugd. Met dit beoogde model maken we administratie voor zorgverleners, gemeenten én aanbieders stukken eenvoudiger.