Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

31 mei

Tijdens het overleg van het gemeentelijk netwerk 16-27 komen collega’s bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren. We trappen af met de landelijke mededelingen, daarna gaan we in 2 ronden van deelsessies in gesprek.

1 juni

Bij het verbeteren van de gemeentelijke toegang in het sociaal domein is het belangrijk dat het perspectief van de inwoner wordt meegenomen. Wanneer de eigen regie van de inwoner centraal wordt gesteld, kun je met elkaar tot betere oplossingen komen, die niet duurder hoeven uit te pakken.

3 juni

Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie?

10 juni

Binnen 16-27 streven we naar meer geschikte en betaalbare woningen en kamers voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Hoe realiseren we deze woningen voor de doelgroep 16-27? Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie?

23 juni

In de 'Zeven goede gewoonten' heeft het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd samen met het EHDK de zorgvuldigheidseisen voor inkoop vastgelegd. In deze ZOOMinn onderzoeken we met elkaar waar uw regio staat met het toepassen van de Zeven goede gewoonten. 

30 september

Tijdens het overleg van het gemeentelijk netwerk 16-27 komen collega’s bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren. We trappen af met de landelijke mededelingen, daarna gaan we in 2 ronden van deelsessies in gesprek.