Webinar gemist?
9 februari

Digitalisering is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Regelmatig zijn er dan ook nieuwe Europese voorstellen voor wet- en regelgeving. In deze bijeenkomst gaat Kenniscentrum Europa Decentraal dieper in op het thema digitalisering met onder meer een interactieve tijdlijn en panelgesprek.

17 februari

Op 17 februari 2023 wordt tijdens de webinar Startgids MijnZaken met Omnichannel de nieuwe MijnZaken startgids gepresenteerd. Ook wordt gedemonstreerd wat de MijnZaken als track & trace innovatie kan betekenen voor gemeenten.

20 februari

In deze online sessie wordt uitgelegd wat de IBD dienstverlening precies omvat en hoe gemeenschappelijke regelingen zich bij de IBD kunnen aansluiten om te profiteren van deze dienstverlening.

24 februari

De VDP en de VNG nodigen ambtelijke bestuurders, managers en directeuren uit voor de webinar op 24 februari 2023 waarin MijnZaken service 1.0 de nieuwe MijnZaken startgids wordt gepresenteerd. Ook wordt gedemonstreerd wat de MijnZaken als track & trace innovatie kan betekenen voor gemeenten.

2 maart

De PO Intervisies zijn professionele, interactieve bijeenkomsten voor en door Privacy Officers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over (juridisch-)inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van PO’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

20 maart

De FG Intervisies zijn professionele, interactieve bijeenkomsten voor en door FG’s van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken of problemen uit de dagelijkse praktijk.
Het oogmerk is de deskundigheid van FG’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

17 april

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.