26 oktober

Hoe zorgen we ervoor dat de inburgeraar zijn eigen rechten en plichten begrijpt én wil nakomen? De inburgeraar heeft meteen al een aantal verplichtingen bij de Brede Intake en de PIP. Deze plicht houdt onder andere in dat de inburgeraar op de afspraken verschijnt en meewerkt aan de leerbaarheidstoets.

11 november

Wat kunt u doen om nieuwkomers wegwijs te maken en het samenleven tussen alle groepen in uw gemeente te versterken? Wat kunt u leren van de ervaringen van andere gemeenten? De VNG, het ministerie van SZW en de WRR nodigen u uit voor het symposium op 11 november 'Samenleven in verscheidenheid.'

29 november

Gemeenten en inburgeringspartners werken hard aan de voorbereiding op de Wet inburgering 2021 die 1 januari 2022 in werking treedt. Graag vieren wij dit belangrijke moment met u tijdens het congres Wet inburgering 2021: ‘Klaar voor de inburgeraar? Samen aan de start’.