Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

17 juni

Integraliteit is een belangrijk element van de nieuwe Wet inburgering. Wat betekent integraal samenwerken voor gemeenten, welke kansen biedt dit en hoe werkt dat in de praktijk?

17 juni

Op donderdag 17 juni organiseert VNG Naleving van 9.30 tot 11.00 uur een online sessie om spontane naleving van de nieuwe Wet inburgering te bevorderen. In deze sessie worden er goede praktijkvoorbeelden van gemeenten gedeeld en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

18 juni

Om snel volwaardig mee te doen zouden inburgeringsplichtigen zo vroeg mogelijk in het traject zowel de taal moeten leren als starten met (vrijwilligers)werk. In het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering deden diverse gemeenten hierin ervaring op. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

18 juni

Deze online sessie staat in het teken van de (verdeling van de) financiële middelen voor de nieuwe Wet inburgering, specifiek voor gemeentelijke beleidsmedewerkers

18 juni

Deze online sessie staat in het teken van de (verdeling van de) financiële middelen voor de nieuwe Wet inburgering, specifiek voor financieel consulenten van gemeenten.

24 juni

Onder de nieuwe Wet inburgering zullen gemeenten afspraken moeten maken met softwareleveranciers over de informatievoorziening. Welke stappen kunnen gemeenten zetten, wat zijn hierbij de aandachtspunten en hoe faciliteert de VNG hierbij?

25 juni

De Brede intake neemt in het nieuwe inburgeringsstelsel een belangrijke plek in: deze biedt op individueel niveau inzicht in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de inburgeringsplichtige. Gemeenten mogen in het nieuwe stelsel grotendeels zelf bepalen hoe de Brede intake wordt vormgegeven.

1 juli

[nieuwe datum] Het is bijna zover: over 6 maanden treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De eerste stappen naar een nieuwe regierol voor gemeenten zijn gezet. Er is hard gewerkt door gemeenten om een lokale en/of regionale visie neer te zetten. Deze visie geeft richting aan de verdere implementatie.