16 maart

Door de Wnra is na 1 januari 2020 niet meer de Algemene wet bestuursrecht, maar het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Er wordt niet meer geprocedeerd bij de bestuursrechter, maar bij de kantonrechter in een verzoekschriftprocedure. In deze module staat het procesrecht centraal. Hoe moet na 2020 in het civiele arbeidsrecht worden geprocedeerd?

16 maart

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 is ook het ontslagrecht voor ambtenaren ingrijpend gewijzigd. Om die reden hebben VNG en WSGO een aantal informatiebijeenkomsten op stapel staan over een tweetal ontslagprocedures.

23 maart

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 is ook het ontslagrecht voor ambtenaren ingrijpend gewijzigd. Om die reden hebben VNG en WSGO een aantal informatiebijeenkomsten op stapel staan over een tweetal ontslagprocedures.

26 maart

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 is ook het ontslagrecht voor ambtenaren ingrijpend gewijzigd. Om die reden hebben VNG en WSGO een aantal informatiebijeenkomsten op stapel staan over een tweetal ontslagprocedures.

2 april

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 is ook het ontslagrecht voor ambtenaren ingrijpend gewijzigd. Om die reden hebben VNG en WSGO een aantal informatiebijeenkomsten op stapel staan over een tweetal ontslagprocedures.

6 april

Met de inwerkingtreding van de Wnra per 1 januari 2020 is ook het ontslagrecht voor ambtenaren ingrijpend gewijzigd. Om die reden hebben VNG en WSGO een aantal informatiebijeenkomsten op stapel staan over een tweetal ontslagprocedures.