Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

5 november

Heeft u zich al ingeschreven voor het Klimaatcongres voor ambtenaren en bestuurders? Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord komen wij graag met gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk samen om ervaringen uit te wisselen, praktijkvoorbeelden te delen en inspiratie op te doen.

19 november

Wilt u inzicht krijgen in uw CO2-footprint en weten waar uw reductiemogelijkheden liggen? Haal dan uw CO2-Prestatieladder certificaat. De VNG informeert u tijdens dit webinar over de ondersteuning die zij gemeenten biedt om in korte tijd tot certificering op niveau 3 van de ladder te komen.

19 november

[Update: programma bekend] Hoe krijgt u duurzaamheid in uw organisatie? Hoe vertaalt u als bestuurder/directeur de klimaatdoelstellingen van uw gemeente naar beleid en resultaten? Hoe krijgt u bestuurlijk draagvlak en borging? Hoe neemt u uw ambtenaren mee in dit traject? En andersom?