23 januari

De VNG, VGN en het CIZ organiseren in januari drie regiobijeenkomsten rond het thema grensvlak Jeugdwet en Wlz. Op donderdag 23 januari in Den Bosch.

23 januari

Eén regisseur is een veelgenoemde oplossing voor de integrale zorg en ondersteuning aan jeugd die de volwassen leeftijd bereiken (16 tot 27 jaar). Tijdens deze bijeenkomst vertellen experts vanuit verschillende perspectieven over hun ervaringen met het inrichten van één regisseurschap. U gaat zelf aan de slag met de vertaling van deze kennis naar uw eigen gemeente.

23 januari

Eén regisseur is een veelgenoemde oplossing voor de integrale zorg en ondersteuning aan jeugd die de volwassen leeftijd bereiken (16 tot 27 jaar). Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

27 januari

De VNG, VGN en het CIZ organiseren in januari drie regiobijeenkomsten rond het thema grensvlak Jeugdwet en Wlz. Op maandag 27 januari in Zwolle.