Webinar gemist?
25 mei

De Week van de Huisvesting wordt afgesloten met een praktisch ingestoken webinar. Wat heeft de Week van de Huisvesting ons opgeleverd? Welke oplossingen zijn er om voldoende, kwalitatieve huisvesting te realiseren? 

25 mei

Werken aan leefbare en vitale buurten, hoe doet u dat? En hoe komt u met lokale organisaties tot een inclusieve en zorgzame wijk? In dit webinar ziet u hoe in de buurt de Posten in Enschede wordt samengewerkt aan een inclusieve en zorgzame wijk. 

30 mei

Hoe gaat uw gemeente van een aanpak laaggeletterdheid naar concrete acties? Hoe betrekt u de doelgroep daarbij? Kom naar de bijeenkomst van Stichting Lezen en schrijven en ontmoet collega’s en deel praktijkvoorbeelden uitwisselen.

30 mei

De VNG organiseert netwerkbijeenkomsten Participatie en de Omgevingswet. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u ervaringen uitwisselen en komen verschillende thema's aan bod. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend, maar zet het alvast in uw agenda!

30 mei

Begin juni 2021 heeft de overdracht van het project 'Vroegsignalering schulden landt in Nederland' naar VNG, Divosa en de NVVK plaatsgevonden tijdens de landelijke bijeenkomst Vroegsignalering. Wij hebben ons uitgesproken het project te borgen en gezamenlijk te investeren in de doorontwikkeling.

30 mei

Eens per twee maanden houden we vanuit VNG Realisatie een digitale bijeenkomst over de implementatie van de Wet open overheid. De doelgroep is primair projectleiders Woo bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

30 mei

De VNG houdt een reeks startwebinars voor nieuwe én ervaren raadsleden/bestuurders. We schetsen de belangrijkste beleidsterreinen en de actuele ontwikkelingen daarop. En we leggen uit hoe u daar als bestuurder of volksvertegenwoordiger richting aan kunt geven en wat de VNG voor u kan betekenen.

31 mei

In deze workshop verrijkt u uw kennis over de verschillende rollen die u kan innemen bij het zoeken naar passend zorg- en ondersteuningsaanbod. U ontmoet andere cliëntondersteuners en Wmo-consulenten om samen te reflecteren op uw werk en de uitdagingen die hierbij horen.

31 mei
Webinar

Iedere 6 tot 8 weken organiseert VNG Realisatie een webinar over PGB 2.0 om gemeenten mee te nemen richting de landelijke implementatie van dit nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb). Binnenkort volgt meer informatie over dit webinar. Reserveer de datum alvast in uw agenda.