Webinar gemist?
9 maart

Vanuit het nieuwe manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen wordt gevraagd om een actieplan op te stellen. Om gemeenten te begeleiden met het opstellen, is in samenwerking met PIANOo een format ontwikkeld. Dit format helpt om op een gestructureerde manier het Actieplan MVOI op te stellen.

14 maart

Op 14 maart vindt de Vakdag Veiligheid Voorop 2023 plaats. Plaats van handeling is Congrescentrum 1931 in Den Bosch. We verwachten zo’n 500 deelnemers te mogen verwelkomen.

14 maart

De stand-ups BW/MO zijn voor alle beleidsmedewerkers Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Doel is om vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied. De stand-ups zijn dit jaar op 14 maart, 6 juni, 3 oktober en 12 december.

15 maart

De menselijke maat: een overkoepelende term binnen het sociaal domein. Wat is de menselijke maat? Wat bedoelen we hiermee? En hoe past u deze menselijke maat toe? In dit webinar gaan we hierover in gesprek met experts en lichten we 2 onderdelen uit: responsiviteit en integrale samenwerking.

16 maart

Tijdens deze bijeenkomst komt het landelijk gemeentelijk netwerk 16-27 bij elkaar, om samen in gesprek te gaan, te leren, elkaar te inspireren en vragen te kunnen stellen over de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren.

16 maart

We communiceren in tekst, beeld en geluid. Maar wat als iemand niet goed kan zien of horen? Of als iemand moeite heeft met lezen door bijvoorbeeld dyslexie of laaggeletterdheid? Er zijn veel manieren om hen toch te bereiken. Soms wettelijk verplicht, soms voor de hand liggend, en soms creatief bedacht.

17 maart

De Dag voor de Raad is de jaarlijkse ontmoeting tussen raadsleden en de wetenschap. Dit jaar staat deze bijeenkomst in het teken van het thema 'Hoe krijgt de raad gezag?'.