Webinar gemist?
17 februari

Op 17 februari 2023 wordt tijdens de webinar Startgids MijnZaken met Omnichannel de nieuwe MijnZaken startgids gepresenteerd. Ook wordt gedemonstreerd wat de MijnZaken als track & trace innovatie kan betekenen voor gemeenten.

20 februari

In deze online sessie wordt uitgelegd wat de IBD dienstverlening precies omvat en hoe gemeenschappelijke regelingen zich bij de IBD kunnen aansluiten om te profiteren van deze dienstverlening.

21 februari

VNG Team Financiën organiseert elke derde dinsdag van de maand een webinar over actualiteiten op het terrein van gemeentefinanciën.

23 februari

Stichting Accessibility organiseert een webinar over digitale toegankelijkheid. Tijdens dit webinar komt u te weten wat u zélf als professional kunt doen op het gebied van toegankelijkheid. We geven u naast kennis ook praktische tips waar u direct mee aan de slag kunt.

24 februari

De VDP en de VNG nodigen ambtelijke bestuurders, managers en directeuren uit voor de webinar op 24 februari 2023 waarin MijnZaken service 1.0 de nieuwe MijnZaken startgids wordt gepresenteerd. Ook wordt gedemonstreerd wat de MijnZaken als track & trace innovatie kan betekenen voor gemeenten.

2 maart

De PO Intervisies zijn professionele, interactieve bijeenkomsten voor en door Privacy Officers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over (juridisch-)inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van PO’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

6 maart

Wat kunnen we doen als mensen belemmeringen ervaren in het bereiken van werk, zorg of school? Deze conferentie is bedoeld om gezamenlijk – overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen – oplossingen te vinden voor vervoersongelijkheid en te werken aan bereikbaarheid voor iedereen.

7 maart

We organiseren maandelijks een online (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. De VNG geeft zonodig een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en de VNG.