Webinar gemist?
13 februari

De VNG en het ministerie van BZK willen gemeenten ondersteunen bij de implementatie van een nieuw op te stellen participatieverordening. Dit is de 3e van 4 bijeenkomsten die we houden om te achterhalen waar behoefte aan is en waar gemeenten tegenaan lopen.

14 februari

In het coalitieakkoord staat dat gemeenten de taak krijgen om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor inwoners vanaf 65 jaar. Hebt u vanuit uw gemeente of GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) vragen rondom deze nieuwe rol? Deel ze in deze online vraag- en antwoordsessie.

14 februari

Op 11 januari is de tweede jaarrapportage gepubliceerd over de stand van de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport ‘Arbeidsmigranten, geen tweederangsburgers’ onder leiding van Emile Roemer. Tijdens dit webinar geven we u meer informatie over belangrijke aandachtspunten. 

14 februari

Het Evenement HIER opgewekt is het grootste landelijke evenement voor en over lokale duurzame energie-initiatieven in Nederland. Het event is interessant voor gemeenteambtenaren die met bewonersinitiatieven (willen) samenwerken. 

15 februari

De energietransitie is volop in uitvoering. Er is in de vorige raadsperiode al veel in gang gezet, en de huidige energiecrisis heeft de urgentie alleen maar verder vergroot. U als wethouder bent daarbij een belangrijke spil. De VNG staat naast u en helpt u graag op weg met deze masterclass. 

16 februari

Bij het transformeren van gebieden en gebouwen lopen gemeenten tegen allerlei vraagstukken aan. Dit jaarcongres neemt deze onder de loep. Overheden, ontwikkelaars, corporaties en kennisinstellingen wisselen kennis en ervaringen uit en verkennen wat er nodig is om samen succesvol te transformeren.

16 februari

Geen budget, te weinig tijd of ‘we weten al wat de doelgroep wil’: er is altijd wel een reden te bedenken waarom u iets niet zou onderzoeken of testen. Maar die weegt nooit op tegen de argumenten om het wél te doen. In deze aflevering van Direct Duidelijk hoort u daar meer over.

17 februari

Deze bijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het raadswerk en actuele thema's. Deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen.