Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

8 december

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

8 december

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein. De VNG biedt in samenwerking met BDO de leergang ‘Van visie naar praktijk’ aan. De leergang bestaat uit 4 sessies en draait om het verbeteren van de vertaling van bestuurlijke visie naar ambtelijke uitvoering. Deze derde sessie heeft als thema: 'Van A naar B / een effectieve implementatie, een samenspel tussen bestuur, beleid, financiën én uitvoering'.

9 december

Wilt u meer weten over de rechtspositie voor raadsleden? Wat is er geregeld? Heeft u een vraag? Doe dan mee aan deze online bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

10 december

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

10 december

Wilt u uw inzicht in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) én de gewijzigde Wet politiegegevens (Wpg) vergroten? Of leren hoe u de Wpg toepast in uw dagelijkse praktijk? Schrijf u dan in voor deze praktische training, waarin de noodzakelijke theorie met casuïstiek wordt verhelderd.

15 december

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet

15 december

Wilt u aan de slag met digitale participatietools, maar weet u nog niet welke u het beste kunt gebruiken? De DiA Academie houdt een collegereeks om uitleg te geven over de verschillende typen digitale participatietools.

12 januari

Wilt u aan de slag met digitale participatietools, maar weet u nog niet welke u het beste kunt gebruiken? De DiA Academie houdt een collegereeks om uitleg te geven over de verschillende typen digitale participatietools.