8 december

Het Antennebureau organiseert een online kenniscafé voor gemeenteraadsleden en -medewerkers. Een laagdrempelige manier om binnen een uur helemaal bijgepraat te worden over verschillende aspecten van antennes en 5G. 

9 december

Professionals die werkzaam zijn in de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein hebben van doen met privacywetgeving, met name de AVG. Voor veel medewerkers blijft privacy een lastig onderwerp. Er zijn zoveel verschillende regels, dat u soms door de bomen het bos niet meer kunt zien.

9 december

Bij het succesvol verduurzamen van multifunctionele accommodaties, zoals culturele instellingen, scholen of sportaccommodaties, zijn samenwerking en een integrale aanpak essentieel. In dit webinar vertellen gemeenten en maatschappelijk vastgoedeigenaren wat de basis is voor een goed samenwerkingsverband.

9 december

Ontmoet verbouwend Nederland! Dit is de dag waarop het Bouwstenen-netwerk zijn kennis deelt en nieuwe plannen presenteert voor de aanpak van het maatschappelijk vastgoed in Nederland.

13 december

In het kader van het Leernetwerk Inclusieve mantelzorgondersteuning houdt Movsie 3 expertmeetings in de periode van juli tot en met december 2021. Elk van deze expertmeetings zal zich focussen op een specifieke vraag rond inclusieve mantelzorgondersteuning. 

16 december

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

16 december

Deze online training is de verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving Kinderopvang van VNG Naleving.

27 januari

Vanaf  september zoeken we in 4 livestream talkshows naar inspirerende voorbeelden en naar wat we kunnen veranderen zodat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

24 maart

De rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de verschillende grondstofketens: Laten we het voor onze inwoners eenvoudig en uitlegbaar houden. Dat is de centrale oproep tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 24 maart 2022.