Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

11 maart

Om jongeren optimaal gebruik te laten maken van hun talenten, op een gezonde manier de grenzen te laten opzoeken en te ondersteunen in hun ontwikkeling, hebben zij de steun en support van hun netwerk nodig.

11 maart

Dit voorjaar houden we 12 regiobijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid. Ook in uw provincie! Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Schrijf u dan nu in!

12 maart

In dit (be)spreekuur, de Wgs beschouwd vanuit de rol van schuldhulpverlener:

  • Hoe ziet de nieuwe rol van de schuldhulpverlener eruit, wat is de impact van deze nieuwe rol en wat is de rol van de inwoner?
  • Hoe ziet de nieuwe verhouding van rechten en plichten eruit?
  • Hoe verandert het werkproces?
15 maart

In de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is het belangrijk meer te weten over de achtergrond van elkaars werkveld. VLOT krijgt veel vragen over de verschillende financieringsstromen voor zorg en ondersteuning die er in Nederland zijn en de wijze waarop deze werken.

17 maart

Het adviesrecht voor schuldenwind is per 1 januari 2021 geïntroduceerd. In dit (be)spreekuur het doel van de wet is om de regierol van gemeenten te versterken. Welke mogelijkheden zijn er om deze regierol te versterken en welke plek heeft het adviesrecht hierin?

18 maart

Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie?

18 maart

Dit voorjaar houden we 12 regiobijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid. Ook in uw provincie! Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Schrijf u dan nu in!

22 maart

Hoe maakt u gebruik van het adviesrecht bij schuldenbewind? Hoe richt u het werkproces in, van ontvangst van het plan van aanpak tot het uitbrengen van advies? Welke afspraken maakt u en hoe werkt u efficiënt samen met de inwoner, de beschermingsbewindvoerder en de rechtbank?

30 maart

Vorig jaar moesten we noodgedwongen de VNG Belastingconferentie annuleren vanwege de corona-uitbraak, nu zijn we terug. Uiteraard in aangepaste vorm: digitaal! We gaan verder met het thema van vorig jaar dat actueler is dan ooit: 'Op de vleugels van digitalisering'

31 maart

In dit (be)spreekuur; hoe werken andere gemeenten samen met beschermingsbewindvoerders en de rechtbank rond het schuldenbewind? Welke verschillende werkwijzen zijn er mogelijk en wat kunnen we leren van hun ervaringen?