Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus gaan alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door. 

Organisaties zijn momenteel druk bezig met het vinden van een alternatief. Bijeenkomsten worden verzet naar een nieuwe datum of vinden plaats in een andere vorm. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

2 december

Bent u raadslid of griffier en wilt  meer weten over uw rol in de aardgasvrije opgave? Kom dan naar het landelijke congres Aardgasvrije Wijken.

8 december

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

10 december

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving.

15 december

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet