12 september

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de Wmo 2015 en Jeugdwet. Zorgfraude is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws. Door misbruik van gemeenschapsgeld ontvangen kwetsbare burgers niet de zorg die zij nodig hebben.

13 september

Bent u als gemeenteambtenaar of GGD-medewerker belast met toezicht en handhaving kinderopvang? Met deze training legt u de basis voor uw werkzaamheden.

10 oktober

Gaat u zich voor uw gemeente bezighouden met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Deze online basistraining maakt u wegwijs in de processen van aanvraag en wijziging. Het gaat om een 2-daagse training met een terugkommiddag.

28 november

Het volgende VNG-congres Gemeentefinanciën vindt plaats op 28 november 2022. Hopelijk deze keer wel fysiek in theater Orpheus in Apeldoorn.

13 december

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving.