28 juni

Voor het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord gaven veel regio’s in hun concept-RES aan zoveel mogelijk zon op dak te willen realiseren. Bij nieuwbouw is er sturing mogelijk op het aantal zonnepanelen. Bij veel bestaande daken en andere bebouwde en onbebouwde oppervlakten is stimulering nodig.

29 juni

Sinds 1 januari 2021 is ‘heroriëntatie’ een belangrijk element in de Tozo. Zelfstandigen kunnen samen met hun gemeente inventariseren hoe heroriëntatie op het zelfstandig ondernemerschap hen verder kan helpen. Hiervoor zijn verschillende routes en er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten.

29 juni

Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving helpt gemeenten bij het opstellen van de transitievisie warmte of uitvoeringsplannen om wijken of buurten aardgasvrij te maken. In DEGO zijn lokale data over eigenschappen van gebouwen, zoals het bouwjaar, het energielabel en de WOZ-waarde opgenomen.

29 juni

LIFE is het Europese subsidieprogramma dat bijdraagt aan de Europese klimaat-, natuur- en milieudoelstellingen. Medio juni start een nieuwe subsidieronde. RVO organiseert een webinar over de thema’s in het programma, de belangrijkste criteria voor projectvoorstellen en de hulp die RVO kan bieden.

29 juni

Werkt u aan de openbare ruimte of de grond-, weg- en waterbouw (GWW)? En zoekt u naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in uw aanbestedingen? In een reeks regionale webinars krijgt u uitleg over een belangrijk onderdeel van duurzaam inkopen: de MilieuKostenIndicator. 

30 juni

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?

30 juni

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek 'Gemeenten & Bureaus, Samenwerken onder de Omgevingswet, over samenwerking van gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en plansoftwareleveranciers bij het realiseren van een omgevingsplan, organiseert de VNG een inhoudelijke, verdiepende bijeenkomst.

30 juni

Voor de uitvoering van de Participatiewet heeft u veel persoonsgegevens nodig van cliënten. De uitkering moet immers worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de aanvrager.

30 juni

Om (nog) meer bekendheid te geven over de toepassing van het doen van vermogensonderzoek in het buitenland, organiseert VNG Naleving in 2021 een aantal lunchcafés om gemeenten te informeren over alle mogelijkheden bij dit onderwerp.

1 juli

Wist u al dat intranetten, net als overheidssites, digitaal toegankelijk moeten zijn? En de wettelijke plicht hebben om (externe) audits op digitoegankelijkheid te overleggen? In dit webinar van Pleio praten ze u vanuit de praktijk helemaal bij.