Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

12 november

Mensenhandel is een vaak onzichtbaar misdrijf waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. Het is een ernstige schending van de mensenrechten die overal voorkomt, ook in Nederland: of het nu om seksuele uitbuiting gaat, om (overige) arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. Het ontwricht de maatschappij en vaak hele families.

13 november

Onder de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de plicht om inburgeraars de eerste periode financieel te ontzorgen. Hoe kunnen zij inburgeraars helpen om na die tijd financieel op eigen benen te kunnen staan? Hoe zorgt u ervoor dat inburgeraars voldoende kennis opdoen van het Nederlandse systeem om zelf hun financiële huishouding te voeren?

13 november

Veel gemeenten lopen vooruit op de nieuwe Wet inburgering en zijn al in 2018 gestart met werkwijzen in de geest van de nieuwe wet. Deze aanpakken worden binnen het pilotprogramma onderzocht op hun effectiviteit: wat werkt goed, wat minder goed, voor wie en onder welke voorwaarden?

13 november

In de nieuwe Wet inburgering is de samenwerking tussen COA en gemeenten cruciaal. Wanneer een statushouder gekoppeld is aan een gemeente, draagt COA het proces over aan de betreffende gemeente. Deze sessie gaat over de manier waarop de overdracht tussen COA en de gemeenten ingericht wordt en welke rollen zij daarin hebben.

16 november

Bent u programmanager, projectleider en beleidsadviseur binnen de gemeente en wilt u verder aan de slag met gezondheidsbeleid? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Volg dan deze zesdaagse leergang die start op 16 november.

16 november

Het congres De Dag van de Stad biedt ook dit jaar weer een inspirerend en veelzijdig programma, deze keer in de vorm van een wervelende online show. Want stedelijke uitdagingen gaan niet in quarantaine en met deze COVID19-crisis hebben steden er een forse nieuwe uitdaging bij. Daarom is het thema van deze editie 'veerkracht'. 

17 november

Het afgelopen voorjaar waren we vanwege corona helaas genoodzaakt de 5 regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht op de zorg af te blazen. Dit najaar organiseren we deze bijeenkomsten alsnog, maar dan online. Het maximale aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt 50 en per workshop 25. Meld u dus snel aan!

17 november

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein. De VNG biedt in samenwerking met BDO de leergang ‘Van visie naar praktijk’ aan. De leergang bestaat uit 4 sessies en draait om het verbeteren van de vertaling van bestuurlijke visie naar ambtelijke uitvoering. Deze tweede sessie heeft als thema 'De burger centraal en de procesgerichte organisatie'. 

17 november

In deze intensieve online workshop worden leidinggevenden in vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste punten van de Omgevingswet. U komt te weten wat de veranderingen betekenen voor uw medewerkers en hoe u daarmee aan de slag kunt gaan.

17 november

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 treedt binnenkort in werking. Daarom presenteren de VNG, advocatenkantoor Pels Rijcken en het ministerie van BZK in dit webinar de belangrijkste informatie over deze wet.