7 oktober

In dit webinar krijgt u meer informatie over de leerbaarheidstoets die afgenomen wordt binnen de Wet inburgering 2021. Centraal staat de rol van gemeenten bij de afname van de toets en de voorbereidingen die u hiervoor moet treffen.

7 oktober

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

7 oktober

Vanaf augustus 2020 is een grote groep professionals uit het jeugdveld aan de slag gegaan om een voorstel te doen voor een minimale set productcodes (inmiddels prestatiecodes). We horen graag uw feedback over het prestatiecodemodel. De rondetafellsessies worden georganiseerd op 5 en 7 oktober.

8 oktober

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen kan meedoen in een eerlijk en open gesprek? Hoe duidelijk bent u over de uitkomsten van dat gesprek? Hoe zorgt u dat meedoen doeltreffend is en dat er voldoende tegenspraak is? Welke lessen zijn belangrijk en hoe kunt u die gebruiken voor uw eigen democratische ambities?

8 oktober

Toegankelijke dienstverlening staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Daarom organiseert VNG in samenwerking met Gebruiker Centraal in de Week van de Toegankelijkheid (4-8 oktober) het spel Optimaal Digitaal.

8 oktober

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden maar worstelen met praktische problemen.

8 oktober

Een taalniveau binnen het nieuwe inburgeringsstelsel (het liefst B1) is niet voor elke inburgeraar haalbaar. Voor die groep inburgeraars is er de zelfredzaamheidsroute, die hen helpt om hun weg te leren vinden in de Nederlandse samenleving.

11 oktober

De 19e editie van de EURegionsWeek, met als thema ‘Samen voor herstel’, gaat op 11 oktober digitaal van start. Tot en met 14 oktober kunt u kiezen uit zo'n 300 sessies. 

11 oktober

Wilt u weten hoe u medewerkers kunt helpen financieel fitter te worden? Doe dan op 11 of 28 oktober mee met het webinar van Geldvinder. U leert hoe Geldvinder werkt, welke resultaten het oplevert en of het een instrument is dat bij uw gemeente past.

12 oktober

De 19e editie van de EURegionsWeek, met als thema ‘Samen voor herstel’, gaat op 11 oktober digitaal van start. Tot en met 14 oktober kunt u kiezen uit zo'n 300 sessies.