Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

27 april

In dit online evenement met ongeveer 25 gemeenten uit heel Europa worden de verschillende mogelijkheden van het European Solidarity Corps belicht: hoe kunnen gemeenten worden geholpen om hun burgers te activeren en hun netwerken te versterken?

28 april

In dit online evenement met ongeveer 25 gemeenten uit heel Europa worden de verschillende mogelijkheden van het European Solidarity Corps belicht: hoe kunnen gemeenten worden geholpen om hun burgers te activeren en hun netwerken te versterken?

28 april

Dit voorjaar organiseert VNG Naleving net als vorig jaar online-regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u actief met toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Schrijf u dan snel in. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

29 april

De afgelopen maanden is de noodzaak om als gemeenten, waterschappen en provincies zelf aan de slag te gaan met digitale participatietools sterk gestegen. De coronacrisis maakt fysieke participatie van inwoners immers lastiger.

29 april

Dit voorjaar houden we 12 regiobijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid. Ook in uw provincie! Bent u gemeenteambtenaar en zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaringen om te delen? Schrijf u dan nu in!

29 april

Tijdens dit bespreekuur gaan we in gesprek met gemeenten over de eerste ervaringen met vroegsignalering. We gaan het o.a. hebben over de kwaliteit van signalen en de effectiviteit van de verschillende interventies om inwoners te bereiken.

29 april

Mobiliteit moet anders, slimmer en duurzamer. Welke mobiliteitsmaatregelen hebben een positief effect op het klimaat? En hoe ver zijn overheden met de invoering ervan? Daarover houdt CROW dit mini-symposium. Centraal staat het uitwisselen van kennis en ervaringen over de Regionale Mobiliteitsprogramma's.

29 april

Op donderdag 29 april kunt u van 11.00 tot 12.00 uur deelnemen aan het webinar over de nieuwe Wet Inburgering. In dit webinar krijgt u uitleg over het barrièremodel malafide taalbureaus en hoe gemeenten dit model effectief kunnen inzetten. Bent u erbij?

29 april

Een nieuwe wijkaanpak met focus op de menselijke maat is keihard nodig. Met name bewoners met complexe problemen, in kwetsbare wijken, raken verstrikt in het doolhof van bureaucratie.

10 mei

Deze training kent een hoog “hands on” gehalte – na deze 2 dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. Deze training wordt online gegeven.