20 februari

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Tijdens deze sessies zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over energiebesparende maatregelen.

25 februari

De rol van de steden in de energietransitie staat centraal op een conferentie in Wenen, georganiseerd door verscheidene organisaties. De conferentie is op dinsdag 25 februari in Wenen. In de steden is het noodzaak het hitte-eilandeffect te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren door minder CO2-uitstoot.

2 maart

Bent u programmanager, projectleider en beleidsadviseur binnen de gemeente en wilt u verder aan de slag met gezondheidsbeleid? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Volg dan de Leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid.

2 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

3 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

4 maart

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds.

5 maart

Veel communicatieadviseurs krijgen in hun werk te maken met de Omgevingswet. Zowel richting de interne organisatie als naar burgers en initiatiefnemers. VNG faciliteert daarom een werklab voor communicatieadviseurs die zich binnen hun gemeente bezighouden met de Omgevingswet.

5 maart

Wilt u meer leren over wat u in uw rol als i-professional nodig hebt om succesvol te zijn? Dan bent u van harte welkom bij de vierde editie van de opleiding Gegevensmanagement.

5 maart

Veel communicatieadviseurs krijgen in hun werk te maken met de Omgevingswet. Zowel richting de interne organisatie als naar burgers en initiatiefnemers. VNG faciliteert daarom een werklab voor communicatieadviseurs die zich binnen hun gemeente bezighouden met de Omgevingswet.

6 maart

Op vrijdag 6 maart 2020 spreekt prof. mr. Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden (Thorbecke-leerstoel), zijn oratie uit onder de titel 'Decentraliseren kan je leren: constitutional design in het binnenlands bestuur'.