Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

2 december

Bent u raadslid of griffier en wilt  meer weten over uw rol in de aardgasvrije opgave? Kom dan naar het landelijke congres Aardgasvrije Wijken.

3 december

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

8 december

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

10 december

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.

15 december

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet